Neuroavdelning

Louise: Ny dag och nya intryck från neuroavdelningen. Vi fick se många traumatiska hjärnskador på herrsidan och även några icke-traumatiska såsom post-operativ hjärntumör och aneurysm. Vi fick följa två fysopterapeuter, Edith och Willy samt studenten Vienna. Vi fick läsa patienterna files och höra om deras sjukdomshistoria, mobilisera samt utföra kontrakturprofylax. Drivkraften att få partierna bättre och snabbt på fötter för att undvika komplikationer av immobilisering fanns där. Vi har även fått i uppdrag att göra case studies kring en patient och läsa på inför morgondagen. Det har varit en lärorik dag. Stroke fanns det inga på avdelningen just nu, de flesta läggs in på medicinavdelningen. Tydligen kan stroke bete sig annorlunda här ifall HIV ligger till grund. Vi hoppas få se många andra spännande fall under dessa 3 dagar. Eftermiddagens planer lyder att plugga och eventuellt gå på Zumba. Hejsvejs så länge.