DANIEL AND NOSH

  Efter jobbet mötte jag upp Daniel på Nosh över nåt glas vin och en herrans massa knäppa diskussioner om allt ifrån karriär, drömmar, saker man borde göra (men ännu inte vågat) och andra kontraster. Inspirations-bomb på hög nivå, så är det alltid när vi umgås. XO   After work I met up with Daniel at Nosh for a glass of wine and a big load of weird and fun conversations about things like our careers, dreams, things you should do (but has not yet dared to try) and other contrasts. The inspiration is always at a high level we the two of us hang out. XO   /Anna-Irene