Svenska kvinnor uppmanas stanna hemma på måndag

Svenska kvinnor uppmanas stanna hemma på måndag

Inför internationella mensdagen på måndag uppmanar barnrättsorganisationen Plan International kvinnor att utebli från sociala medier under #absentforgirls. Detta för att uppmärksamma de miljontals flickor som varje dag tvingas stanna hemma från skolan på grund av stigma eller för att de saknar möjlighet att sköta sin hygien under mens. H&M Foundation och starka profiler för flickors rättigheter som författaren Moa Herngren, skådespelaren Molly Nutley och fotbollsspelaren Irma Helin har redan meddelat att de på olika sätt kommer uppmärksamma initiativet.


– Över hela världen möts flickor av föreställningar om mens som något farligt, smutsigt och skamfullt. Dessutom saknar miljontals flickor och kvinnor möjlighet att sköta sin hygien och tvingas stanna hemma. Med kampanjen vill vi synliggöra vad detta innebär. Hur skulle Sverige klara sig om kvinnor stannade hemma varje gång de hade mens och vad skulle det kosta samhället? säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

#absentforgirls är en solidarisk manifestation för att visa på hur stigmat och svårigheterna att sköta sin menshygien utgör hinder för flickors rätt till utbildning, hälsa och möjligheter att delta i samhället. Plan International Sverige kräver att Sveriges regering bidrar till att bryta tabun och vågar lyfta mens som en central utvecklingsfråga. Plan International uppmanar flickor och kvinnor att synliggöra problemen genom att dela bilden och utebli från sociala medier på internationella mensdagen 28 maj och berätta om det under #absentforgirls.