Så säkerställer du planeringen av fastighetsbygget

Att bygga ett nytt hus kräver en gedigen planering. Ju mer du känner till om den mark som du är på väg att bygga på, desto bättre kommer huset att bestå. Ju mer du känner till om marken och hur den kommer att bete sig i framtiden desto bättre och säkrare kan du planera för bygget. Marken är ju mer än dess yta. Om du känner till hur marken kommer att bete sig i framtiden kan du undvika sådant som kan kräva stora omkostnader för att rätta till det som marken kan göra.Marken rör på sigVi som bor på den Skandinaviska halvön och är förskonade mot stora förskjutningar av marken som till exempel sker ute till havs och som påverkar alla länder som har folk till exempel i Japan, Indonesien och andra länder som befinner sig nära havet och på kontinentalplattor som kolliderar med varandra. Vi har ju trots att vi inte märker det, små jordbävningar. Det innebär att marken rör sig utan att vi märker det nämnvärt. Med åren har dock de rörelser som sker i marken ändå påverkat våra tomter och de hus som vi har byggt.LandhöjningarVi har andra markrörelser som landhöjningar som påverkar våra hustomter. På 10 år har marken höjt sig 1 centimeter ovan havsnivån. Det är en otroligt stor förändring som kommer att påverka våra hustomter mer än vi tänker på just under de månader eller år som vi bygger våra hus. Har vi däremot gjort en inmätning vet vi mer om hur förändringar i marken kommer att påverka tomten innan förändringarna har skett.Stenar som kommer upp till ytanAlla dessa förändringar i marken kan göra att stora stenar som döljer dig i marken kan koma upp till ytan. Det sker ju inte på en gång, utan tar kanske 30-40 år innan de kommer upp till ytan och förändrar marken som tomten befinner sig på. Har du då byggt saker precis där stenarna dyker upp till ytan kan det påverka de byggnader som du har byggt just på den platsen som stenarna behagar dyka upp på.Göra inmätningar omöjligt på egen handEn avancerad inmätning är omöjlig att göra på egen hand. Det kräver att man har de rätta verktygen för att kunna genomföra en sådan. Anlitar du rätt företag får du möjlighet till en skiss i 2D, 3D eller på sätt som du önskar för att du ska få rätt uppfattning om din egen tomt. De kan även hjälpa dig med att mäta utsatta punkter för längre tid framåt så att du vet mer detaljerat hur marken förändras. Läs mer om det företaget här.