Varför inte installera FTX-ventiler?

Äger du en fastighet antar vi att du känner till att du har krav på dig som fastighetsägare att utföra regelbundna OVK-besiktningar, som fastställer kvaliteten på din ventilering. Är det så att det endast är du och din familj är det inte lika hårda krav på en OVK-besiktning, huvudsaken att du och din familj inte mår dåligt av för dålig ventilering. I så falla bör du göra en OVK-besiktning, för att säkerställa att det inte är OVK-besiktning som gör dig och din familj sjuk. Är du däremot fastighetsägare och har hyresgäster i din fastighet är du ansvarig för att det görs regelbundna OVK-besiktningar och att luften håller en viss lagstadgad nivå av syresatt luft och har ett omlopp som är godkänt i fastigheten. Går mycket väl att anlita privat företag för OVK-besiktning För myndigheternas del spelar det ingen roll vem som utför den lagstadgade OVK-besiktningen. Bara det görs och att du som fastighetsägare har en godkänd ventilation. Därför kan du i princip anlita vem som helst att utföra kontrollen och betala det pris som ni kommer överens om. Företaget ansvarar då dels för att OVK-besiktning genomförs och med den regelbundenhet som krävs. De ansvarar för att berörda myndigheter får de protokoll från OVK-besiktningen som de vill ha och att åtgärder utförs enligt det protokoll som de upprättar när de gör OVK-besiktningen. Med FTX-ventiler behöver du bara OVK-besiktning var tredje år Har du installerat en FTX-ventilssystem i den fastighet som du äger, är inte kravet på OVK-besiktningar varje år. Däremot krävs det OVK-besiktning vart tredje år. Om det är en igen fastighet, eller en villa där du själv bor, eller bra en familj bor, behövs ingen OVK-besiktning, förutom när den installeras. Bor det mer än en familj i huset behövs en regelbunden OVK-besiktning ändå.Varför en OVK-besiktning är nödvändig, anser var myndigheter är för att man då säkerställer att det inte ska finnas några föroreningar i ventilationssystemet och som kan spridas i byggnaden. Det är viktigt för fastighetsägaren att ventilationssystemet funderar som det är avsett att fungera och att om något skulle hända, ska det finnas instruktioner och skötselanvisningar tillgängliga så att de som bor i huset ska kunna åtgärda ventileringen om det så skulle behövas. Så går en OVK-besiktning till Alla som får göra de obligatoriska OVK-besiktningarna har föreskrifter som de måste följa när de gör en OVK-besiktning. Den personen som gör besiktningen ska se till att ventilationen fungerar, och kontrollerar om fastigheten har gjorts om sedan ventilationen installerades. Han eller hon kontrollerar tidpunkten för en eventuell förändring av byggnaden skedde och som bestämmelserna stämmer med de föreskrifter som finns för ventilationen. Skulle det förekomma fel i ventilationen eller att den inte är tillräcklig för de storlek och konstruktion som den ska avhjälpa, kan man få föreläggande om att ändra i den. Förändringarna ska vara avhjälpta sex månader efter att föreläggande har getts.