.

"Fast man kan försöka, det låter ju klyschigt det finns ju det där man säger, att försöka utnyttja varje dag till max ...– Det orkar man ju inte. Jag har också tänkt på att man är ensam i sin kropp, i sina tankar. Man kan ju aldrig möta en annan människa till 100 procent. Hur vet man att man inte är i en sjuk psykos? Jag kan tycka att livet är för abstrakt. Det blir så deppigt och lite läskigt att man är helt isolerad i sig själv. Det finns ingen direkt samhörighet med någon eller något. Nu har jag inte skrivit om exakt det, men jag tänker mycket på det, på att det är svårt att förhålla sig till andra människor, svårt att ha relationer när det känns som ingenting egentligen spelar någon roll. " -Little Jinder