Ålderdomshem

Idag besökte jag och Anna ett ålderdomshem. Personerna som bodde där var dementa. Det är en kvinna som startat boendet i sitt hem, där bor de boende tillsammans med henne och hennes familj. De får där hjälp med sin vardag. Flera av dem har blivit "dumpade" av sina familjer, som nu varken besöker dem eller har kontakt med dem. Kvinnan gör sitt bästa för att förse personerna med mat men klarar för det mesta bara av att erbjuda två mål om dagen. Så fint av kvinnan att göra detta, det är hon på den nedersta bilden i rullstol.