Ingen

Ler och ingen serIngen ser smärtanIngen ser ensamheten