PROMENAD

För nåra dar sen va vi nere vid Strömmen o gick en Pokemonrunda :)(3/10 - 16)XOXO