Den nya "jag" +

Jag har aldrig varit så bekväm med mig själv som jag är nu. Jag vet vad jag vill och vad mina mål är. Jag kan beskriva mig själv som person och jag tänker inte på vad allt och andra tänker om mig. Jag känner mig som helt ny människa. Sen är det klart att jag fortfarande har mitt förflutna som jagar mig, men jag har valt att jobba på det istället för att undvika det. Vilket bara har gjort mig gott.Jag trodde alltid att jag skulle känna mig mer självsäker när jag har förlorat några kilo, men det är så mycket mer än så. Jag tror mest att anledningen är att jag har fått vara så mycket på egenhand, och inte kunnat förlita på andra i första hand. Innan gick jag mycket efter vad andra tyckte och ville.jag ville inte visa vem jag var till 100 eftersom jag va rädd vad folk skulle tycka. Jag har även låtit andra planera så att jag har en lättare väg att gå. Men jag har äntligen insett att det inte håller sig i längden.Jag vet att jag är omtänksam, visar respekt, öppen, inte konflikträdd, står för vad jag tycker och framförallt att jag är en person som man alltid kan räkna med. Jag är en stark person, Jag vet vad jag prioriterar och jag vet mina gränser. Men jag vet även att jag dömmer folk, att jag vrider sanningen ibland för att rädda mig själv, jag visar inte alltid hur tacksam jag är och jag tar saker och ting för givet. Jag har mycket att jobba på och har även mer saker som jag måste lära mig att acceptera. Men jag är bara mänsklig, ingen är perfekt. Jag kan i alla fall vara ärlig om mina brister och vad jag tycker om i mig själv. Vilket jag är fett stolt över!