Så bör du göra om du ska ta fajten om dina barn

Har ni en tvist om dina barn? Är det så att ni som är föräldrar till barnet inte kommer överens om var barnet ska bo, hur många dagar, eller om hur umgänget ska se ut? Då bör du anlita en duktig advokat. En duktig advokat innebär nämligen skillnaden mellan ett bra upplägg för barnet och ett som inte alls är bra för barnet. Det krävs nämligen mycket kunskap om hur myndigheter, såsom socialtjänsten och rättsväsendet fungerar för att kunna ge goda råd till den som vill ta fajten för att skydda sitt barn. Det krävs stor erfarenhet och hur man kan gå till väga som är en bra väg att gå för ett barn. Är man ensam, är det helt enkelt omöjligt att kunna skydda sitt barn. Man behöver professionellt hjälp.Många tvister borde inte gå till domstolMånga jurister har rapporterat att de anser att en hel del tvister helt enkelt inte borde lösas i domstol. En del föräldrar tvistar om sådant som egentligen inte borde avgöras i domstol. Här finns en stor brist i samhället, som inte kan erbjuda medling mellan föräldrar som inte kommer överens om hur man ska göra med barn efter att ett förhållande har tagit slut. Socialtjänsten erbjuder samarbetssamtal. Det är gott och väl, så länge det inte är så att den ena parten har till exempel utsatt den andra för våld. En som har utsatt den andra föräldern för våld, har nämligen ett övertag över den andra, bara genom ett hot om fortsatt våld. Ingen förälder som har blivit utsatt för våld borde tvingas till samarbetssamtal med den som har utsatt dem.Dessa tvister bör absolut äga rum i domstolÄr det så att den ena av barnets förälder har utsatt den andra föräldern för våld, övergrepp eller liknande, kan man inte skilja på det våldet och risken att barnet utsätts för samma våld. Det hänger nämligen ihop. Har en förälder ansett sig ha rätten att slå och misshandla den andra föräldern, anser ju hon, eller han att denne har rätten att slå sina barn. Har den andra föräldern utsatt barnet för övergrepp som är psykiska, fysiska eller sexuella, är det direkt farligt för barnet att vistas med den föräldern. Umgängesrätten är absolut inte förälderns umgängesrätt med sitt barn. Tvärtom. Det är barnet som har umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor tillsammans med.Du bör anlita en duktig advokatÄr det så att du befinner dig mitt i en härva av anklagelser, misshandel eller att barnet är i fara bör du absolut genast anlita en duktig advokat. En duktig advokat kan innebära skillnaden mellan ett liv som du och barnen kan acceptera och att förlora precis allt det. En advokat kan nämligen lotsa dig genom alla de fällor som finns när det kommer till barns vårdnad, boende och umgänge. Det är inte alla advokater som kan, har erfarenhet av och har kompetensen när det kommer till tvister som vårdnad, boende och umgänge.