Studentlivet

Dagen började stabilt med regn, hosta, panikplugg och kaffe