SKOLARBETE: BROSCHYR, MALMÖ

Nu har skolan dragit igång igen! Första delen av terminen har vi en kurs som heter "Vetenskaplig praktik: Teori & Metod", som är väldigt teoretisk med seminarier, uppsats osv. Denna veckan hade vi dock en rolig uppgift då vi skulle hitta fakta och kunskap om hur man kan klara sig i Malmö en vecka utan pengar. För min grupp resulterade detta i en broschyr som såg ut så här: