LEOH

- tiden Dawit Isaak suttit fängslad utan rättegång i Eritrea. Ta och bry dig, frihet är ingen självklarhet.