Måsten inför skolstarten

Slutet på augusti innebär att skolan drar igång igen för de flesta. Själv börjar jag på måndag och passade därför på att inhandla lite nödvändigheter inför studierna när jag var i city i tisdag. Här är mina top 3 saker jag inte klarar mig utan när jag pluggar! #1 - F L Ä R P A R !Om det är något jag verkligen inte kan klara mig utan så är det flärpar, eller indexflikar om man hellre säger det. Att flärpa studiematerialet är den absolut främsta studietekniken jag använder mig av. Det tvingar mig att gå igenom allt material, rubrik för rubrik, och stöter jag på en rubrik jag inte kan förklara måste jag läsa innehållet. Inför de tentor jag presterat absolut starkast på har jag spenderat 80 % av min studietid med att just flärpa, och kanske 15 % till att sammanfatta och 5 % till att gå igenom någon enstaka gammal tenta. Det upplägget funkar superbra för mig, rekommenderar verkligen att prova sig fram till vad som passar en bäst.När det kommer till färgkoordinering av flärparna väljer jag alltid att markera ett område med samma färg i all litteratur. Exempelvis har allt med straff och BrB röda flärpar, alla områden som är konkret knutna till pengar (ex. skadeståndslagen, lag om redovisningsmedel osv) har blå flärpar och alla områden där människan är i fokus (ex. familjerätt och arbetsrätt) har gula flärpar. Jag har haft samma system hela utbildningen och lär fortsätta i all framtid haha. Bild från förra hösten. #2 - Ö V E R S T R Y K N I N G S P E N N O R !Alla som sett litteraturlistor på Juridiska institutionens hemsida kan säkert förstå att gallring och sortering av information är en absolut nödvändighet för att kunna klara av utbildningen. Jag har en färg för rättskällor, en för idéer/resonemang, en för viktiga begrepp, en för problemformuleringar och en för rättsfall och exempel. Det här gör att det blir superenkelt att ihop med flärparna hitta rätt information i böckerna under tentan. Dessutom tvingas man verkligen sätta sig in i läsningen när man gör överstrykningar, och för mig innebär det att jag håller koncentrationen uppe längre. #3 - P O S T - I TsGanska basic pluggredskap (för det är ju inte flärpar eller överstrykningspennor lol). Jag använder dem främst för att organisera mitt plugg och skriva upp läsanvisningar på. Det första jag gör när jag får hem böckerna är att gå igenom läsanvisningarna som finns uppe på hemsidan och så skriver jag ner dem på en post-it och klistrar fast den i boken. Jag använder dem också för att anteckna problem och frågor i materialet första gången jag läser boken för att sedan under flärpningen gå tillbaka och kontrollera att jag under kursens gång fått svar på frågan. Det mesta i det här inlägget var kanske väldigt grundläggande - men det finns många som inte har någon aning om var dem ska börja. Mitt bästa tips för att kunna hantera allt material som ska gås igenom under kursens gång är att ögna igenom böckerna, gärna skippa alla utfyllnadsdelar (ex. skadeståndsrättens historia och utveckling) och fokusera på de grundläggande kapitlen. Först kikar jag alltid efter sammanfattningar i materialet och om det finns sammanfattningar läser jag utifrån dem - eftersom de ju naturligtvis ska kretsa kring det absolut viktigaste. Allt annat låter jag bli att läsa under kursens gång och återvänder eventuellt tillbaka när jag sista dagarna innan tentan flärpar alla böcker. Det här tillvägagångssättet förutsätter självklart att man annars är aktiv i skolan och går på föreläsningar. De kurser då jag inte orkat/velat/kunnat ha närvaro på föreläsningar har jag istället läst alla böcker nästan pärm till pärm för att få en förståelse för ämnet. Är man däremot aktiv finns det ingen poäng med att läsa igenom alla kapitel i böckerna, såvida man inte absolut måste få höra om immaterialrättens utveckling ännu en gång.