WARDROBE - PREPARE FOR FALL

Hösten är precis runt hörnet vilket innebär skolstart för en del (även för mig som ska läsa mitt sista år på högskolan och sen har jag äntligen min kandidatexamen i handen). Oavsett om du börjar skolan eller börjar att jobba igen efter din semester så blir det sakta men säkert dags att rensa ur din vår och sommargarderob. Här kommer därför några tips på hur du på bästa sätt rensar garderoben.1. Töm hela garderoben på kläder, skor och accessoarer. Jag brukar slänga exakt allt i soffan eller på sängen för att börja med att torka av alla hyllor som samlat damm sedan förra säsongens rensning. 2. Skapa tre olika högar; JA, NEJ och KANSKE! Detta för att i sin tur ställa dig frågan "när använde jag senast detta plagg (är det ett år sedan? eller bara ett halvår sedan?)" och "kommer detta plagg att användas igen?". Är svaret att du inte använd plagget under det senaste året så; släng direkt i NEJ högen, är det ett JA så är plagget helt klart en keeper och är du lite osäker får du slänga plagget i KANSKE högen för att sedan återkomma. TIPS! Att rensa garderoben behöver absolut inte vara tråkigt; ta hjälp av dina best buddies och bjussa på pizza och ett glas prosecco - win win. 3. Kom ihåg att rensa ut alla obekväma och trasiga kläder och skor. Det är ingen idé att spara en massa saker som ändå inte används och enbart står samlar damm.4. Prioritera färger, tänk på kvaliteten samt passformen! Spar plagg i favoritfärgen samt i basfärger, dessa kommer förmodligen att bli användbara. Spar plagg i bra kvalitet och passform, resten säger du byebye till!5. Sortera ut de vår och sommarkläder som ska sparas inför nästa år och vik ner i lådor. Glöm inte att skriva på lådan vad som finns i för att du enkelt och smidigt ska kunna hitta ett plagg du söker.6. Gå igenom din NEJ hög för att se vad som kan säljas och återvinnas. En del plagg kanske du till och med kan tjäna en slant på?! 7. Gör en "wantie-lista" på plagg, accessoarer och skor du behöver för att undvika spontanköp. På min höst-önskelista finner du b.la. mysiga sweaters och jeans från Replay.8. Vik in allting snyggt i garderoben igen. PSSST! Glöm för guds skull inte att sortera i färgordning ;).9. Njut av din nystädade garderob! Autumn is just around the corner, which means school start for some (also for me who will study my last year before I finally have my bachelor's degree). Whether you start school or start working again after the holiday, it will slowly be time to clean your spring and summer wardrobe. Here are some tips on how to clean the wardrobe in the best possible way.1. Empty the entire wardrobe on clothes, shoes and accessories. I usually throw everything on the sofa or on the bed. Then I start by cleaning the empty closet.2. Create three different bags; YES, NO and MAYBE! Asks yourself the question "When did I use this item lately (is it a year ago? Or just half a year ago?)" And "Will this item be used again?". Is the answer that you did not wear the garment in the last year so; Throw directly into the NO bag, is the answer YES, the garment is clearly a keeper and if you are unsure you will have to throw the garment in the MAYBE bag and then return to it later. TIP! Clearing the wardrobe definitely does not have to be boring; Take advantage of your best buddies and invite for a pizza and a glass of prosecco it´s a win-win situation.3. Remember to clear out all uncomfortable and broken clothes and shoes. 4. Prioritize colors, think about the quality as well as the fit! Save the garments in the favorite color and in base colors, these will probably be useful. Save garments in good quality and fit, the rest you say byebye to!5. Sort out the spring and summer clothes that will be saved for next year and put into boxes. Do not forget to write on the box what's inside in order to easily find a piece of clothing you are looking for.6. Review your NO bag to see what can be sold and recycled.  7. Make a "wantie list" on garments, accessories and shoes you need to avoid spontaneous purchases. On my autumn wish list you will find cozy sweaters and jeans from Replay.8. Put everything nicely in the closet again. PSSST! For God's sake, do not forget to sort in color ;).9. Enjoy your freshly cleaned wardrobe!