DET LILLA OCH DET STORA PROJEKTET

Alltsedan min lillebror Jacob fick cancer har jag intresserat mig för den lilla frågan: du lever en gång, vad vill du göra med ditt enda liv? Jag hittar regelbundet nya pusselbitar om vad som är viktigt och meningsfullt för mig, och försöker utforma mitt liv efter dem. En ganska stabil preferens är att göra världen bättre. Liksom, det finns att göra där ute. Något måste jag ju sysselsätta mig med för att inte bli helt jävla understimulerad och deprimerad. Att vara med och försöka lösa vår tids största globala utmaningar känns inte som det mest meningslösa jag kan göra med min tid.  De närmsta hundra åren kommer vi att bli miljarder fler. Dessutom ökar levnadsstandarden för de miljarder vi redan är. Det är fantastiskt att fler får möjligheten att leva bättre liv. För att elva miljarder människor ska kunna leva bra inom ramarna för våra begränsade resurser behöver vi dock göra något annorlunda, vi som idag ägnar oss åt självförverkligande är uppenbarligen inga föredömen. Och det handlar inte om ”De kan inte leva som vi gör”. Det verkar orimligt att vi som redan har en hög levnadsstandard skulle ha mer rätt till den bara för att vi nådde dit snabbare. Orimligt att problemet skulle vara de när svenskars levnadsvanor kräver fyra jordklot. Vi kan inte leva som vi gör. Jag var på en föreläsning där personer som anses vara bland världens mest inflytelserika inom hållbarhetsfrågor deltog. De pratade om omställningen till ett hållbart samhälle som: It’s not that hard. Det är inte det svåraste mänskligheten har stått inför eller klarat av. Omställningen kan ske samtidigt som vi fortsätter leva bra liv. Sveriges hållbarhetsarbete hamnar i toppen i internationella jämförelser, vilka uppoffringar har vi behövt göra i vår vardag för att hamna där? De menade att det framför allt handlar om ett nytt förhållningssätt – Vad är viktigt på riktigt i de samhällen vi skapar och de liv vi vill leva? De sa också: If Sweden fails, the world fails. Poängen var att Sverige redan har kommit långt och är det något land som har förutsättningarna att lyckas är det vi. Om inte vi klarar det, hur fasen ska då andra göra det? Fortsätt vara en förebild och visa vägen.  Jag vill leva i skärningspunkten mellan det lilla och det stora projektet – skapa ett härligt och meningsfullt liv för mig själv samtidigt som, och i vilket, jag får använda min fulla potential för att hjälpa till att lösa de största utmaningarna vi står inför. Jag vill vara en del av ett Sverige som går före och visar att det går. Jag vill vara med och ta reda på hur miljarder människor ska kunna leva bra liv på en planet. De ambitionerna öppnar följdfrågor som förmodligen kommer att ta x antal år att besvara – Vad är ens härliga och hållbara liv? Vilka är de viktigaste förändringarna som behöver ske för att nå dit? Vilka intressekonflikter ligger i vägen? Vad kan, och behöver, olika aktörer bidra med? Företag, stater, internationella organisationer och privatpersoner? Och hur kan jag bidra så mycket som möjligt? Skitsvårt, skitspännande och skitviktigt. Typiskt bra adjektiv för en aktivitet att ägna många timmar av sitt enda liv åt.