Fuck Cancer

Klickade hem 3 st Fuck Cancer armband från ungcancer.se. Gå in o köp, 100kr/st! - då kan ni vara med & bidra och stötta organisationen Ung cancer. Ung cancer stöttar alla unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer.Citat ur ungcancer.se:"Ung Cancer finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer. Våra tusentals medlemmar är mellan 16 och 30 år gamla och medlemskapet är avgiftsfrittUng Cancer är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden.Ung Cancer finns till för sina medlemmar genom att ge psykosocialt stöd och fylla det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Vi skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till de som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi stöttar våra medlemmar i sin rehabilitering och skapar vägar vidare. Vi informerar om unga vuxna cancerberörda för att bekämpa fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring. Vi debatterar frågor som berör vår målgrupp för att nå förändring i vården och i samhället."Köp armbandet här: https://ungcancer.se/kop-vara-...(Ej samarbete)