Björks Guide to pleasurable Anal Sex

I samarbeten med Kino Shopping Björks Guide för njutningsfullt Analsex Anal sex… Har du testat? Gillade du det? För rädd för att testa? Du kanske redan älskar det? Har du testat och du gillade det inte? Var du nu är i din anal-resa i livet, så ska jag nu dela med mig av mina bästa tips och förhoppningsvis kan dem hjälpa med lite komfort på vägen. Låt oss börja med - Jag älskar analsex och stimulans från den bakre ingången. Denna text hänvisar mestadels till kvinnor men som man kan du säkert hitta bra tips också. Det kan vara ännu mer njutningsfullt för män med anal stimulering eftersom de har sin prostata där, men det är ett helt annat kapitel - det här är för er kvinnor och era anal-hål ;-) Första gångerna jag testade analsex när jag var yngre var min reaktion något liknande med "ursäkta mig? Hur är det ens möjligt att människor gillar det här?”. Total besvikelse och kände mig lurad. Jag gav fortfarande inte upp eftersom jag hade en romantisk uppfattning om att det skulle vara riktigt nice - varför i hela friden skulle det vara så mycket snick snack om det och så mycket porr inom detta område annars? Jag trodde inte att det endast hade att göra med att det var en stor upphetsning från männens sida. Jag tror att anledningen till att många inte gillar det i början är att de flesta inte vet hur man har analsex. Om du till exempel tittar på hur de har analsex i porr är det väldigt vilseledande. De hoppar över så många viktiga steg och jag tycker att den största andelen inom analsex i porrbranschen inte är speciellt skönt för mottagaren. Bara att kolla på storleken på de flesta snopparna inom porr branschen känns skräckinjagande för mig, att stoppa en sådan i min kära rompy.Så de flesta i början tror att det bara är att placera penis mot analen och att den naturligt slinker in, mannen får massor av njutning och kvinnan skriker av orgasmer omedelbart. Men nej, det är inte riktigt så enkelt.  Först av allt - vår fantastiska lilla sjöstjärna i rumpan behöver hanteras med ömhet och kärlek. Du rusar inte rakt på den och tror att den är redo för action. Denna lilla pärla måste värmas upp och bli redo för något så stort som en penis eller ett annat föremål att komma in. Det här hålet fungerar inte som vaginan och producerar naturligt smörjmedel, utan här behöver du addera någon form av glidmedel (se till att använda ett bra glidmedel och de dåliga som är fyllda med parfym och kemikalier). Om du till exempel går för tidigt och hårt på ditt anus utan uppvärmning kan du skada din ringmuskel. Vi har bara ett anus - låt oss ta hand om det väl <3 När du planerar för analsex är kommunikation viktig - som alltid men extra viktigt här. Se till att du har ledningen och bestämmer hastigheten i hela processen med din partner. Och låt det ta tid. Det här är inte något att skynda, särskilt inte om det är din första gång. Eftersom kommunikationen är så viktigt - om det är något du är rädd eller nervös för, uttryck det för din partner innan. Så att ni gör detta i en process tillsammans där ni stöttar varann. Jag skulle rekommendera att börja med normalt förspel för att bli riktigt upphetsad innan, inte gå direkt till analsexet. Ha ljuvligt förspel, kyssar, oralsex, vaginalt sex först är alltid att rekommendera - bara för att bli lite varm i kläderna (men självklart med kläderna av hehe ..). Om det är möjligt att få en vaginal orgasm innan är det är perfekt, om inte - inga bekymmer! Dags att gå vidare till nummer TVÅ.Ni kan börja spela med att slicka analöppningen, leka med lite med fingrar, mindre leksaker... Upp till dig. Om du inte vet vad du gillar, prova många olika saker för att komma fram till vilken uppvärmnings-anal stimulering som är din favorit. VIKTIGT - om du har lekt med något föremål/finger i analen är det viktigt att inte placera fingrarna i vaginan efter.Den bakterieflora vi har i vår rumpa är inte detsamma som för fiffi - tvätta föremål eller händerna snabbt i så fall. Många människor oroar sig för bajset .... Eftersom det är hålet som vårt bajs lämnar vår kropp ifrån. Så genom att ha analsex så finns det en möjlighet att det kan komma lite avföring på penis/objektet. Skulle det vara så hemskt om det som hände? När allt kommer omkring väljer du ju att placera något i rumpan så därför borde ju konsekvenserna vara en risk man är villig att erfara. Om det skulle hända, skratta åt det och tvätta bort d. Gör ingen stor grej av det.Om det här är något som veeerkligen oroar dig, ja då kan du till exempel göra ett lavemang innan analsexet. Du kan också själv stoppa upp fin året innan för att checka om det är trafikstockning påväg ut. Och för att förhindra en stor röra, välj inte dagen du till exempel åt curry ;-) Om du aldrig har testat tidigare, skulle jag inte välja en partner med den största penisen i början. De säger att storleken inte spelar någon roll, men i det här fallet gör det det. Men eftersom vi är alla olika människor med väldigt annorlunda skapta kroppar - betyder ju också att vi har olika preferenser här. Jag säger bara att det i början kan bli enklare och skönare med en lite mindre penis. Och sedan efter lite övning kanske du föredrar en större storlek på penis/föremål. LEK OCH UTFORSKA MED DIG SJÄLV!! Jag älskar att också stimulera mig själv analt medan jag onanerar. Och det är det enklaste och säkraste sättet att lära dig vad du gillar. Efter en tid in i utforskningen så gav min vän mig ett tips som förändrade hela min upplevelse. Självklart är det viktigt att slappna av, det är nyckeln till allt men det visste jag sedan innan. Men exakt i det ögonblicket då penis ska äntra analöppningen, tryck lite lätt med musklerna som om du skulle bajsa. Då slappar ringmuskeln av helt. Efter det slinker penisen in ganska lätt. Jag brukar behöva att snoppen ska glida in och ut några gånger långsamt innan det är fullt bekvämt. Glöm ej - du bestämmer takten och ger direktioner! Först låt snoppen glida in med ca 1/3 av snoppen, sen i nästa stöt kanske samma eller lite mer, kanske denna gång halva snoppen. Sedan 2/3 av snoppen.. Och sedan när hela penis är inuti är det vanligtvis njutningsfullt och väldigt gött. Men det är likadant med detta som med det mesta här i livet - övning ger färdighet. Och jag uppmuntrar er verkligen att utforska detta område! Mina anala orgasmer är några av mina favoriter. Så intensivt och kraftfullt - och det får mig att hamna i ett enormt vidgat meditativt tillstånd. Andra viktiga tips är - om du tänker innan och medan "Jag kommer inte att tycka om det, det kommer att göra ont, det kommer inte att vara skönt". Då är det förmodligen den upplevelsen du får. Om du istället tänker "eftersom många andra tycker detta är dödsskönt så finns det en stor risk till att jag också gillar det". Ge det en ärlig chans med ett öppet sinne - och dörrarna för anal-himmeln kommer att öppnas. Du kanske kommer fram till att du inte gillar analsex - och det är också okej. Men hur man man veta om man aldrig testar ;-)? Man kanske missar något magiskt. För mig nu är analsex inte något jag har hela tiden. Definitivt inte med vem som helst. Jag gillar att ha det med någon jag känner mig trygg med. En kärlekspartner eller med älskare  jag har en djupare relation med. Jag har också perioder, ibland tycker jag om det oftare, ibland mer sällan. Men i allmänhet tycker jag det är ett nice tillägg med t.ex. ett finger i rumpan samtidigt som vaginal stimulering vilket kan ge kombinerade dunder orgasmer. Eller leksak vid förspel. Det leder oss till leksaker... Det finns så många roliga och sköna leksaker som du kan använda, du behöver helt enkelt hitta det som resonerar med dig. Jag valde denna ovan (KLICKA FÖR ATT SE DEN) eftersom jag älskar utseendet på den och för att jag just nu gillar glas /kristallmaterial på mina leksaker. Det finns ett helt hav om ni klickar på leksaker för anal stimulans. GO PLAY <3 ENGLISH VERSION In collaboration with Kino ShoppingBjörks Guide to pleasurable Anal Sex Anal sex... Have you tried it? Did you like it? Too scared to try? You love it already? You tried but didn’t like it? Where every you are at, I will give you my greatest tips and hopefully it will give you some comfort and help on the way. Let's begin with - I love anal sex and stimulation coming from that direction. This text is mostly referring to women but for sure as a man you can probably find beneficial tips as well. It could be even more delicious for men with anal stimulation since they have their prostate located there, but thats a whole other chapter - this is for you women and your bums. The first times I tried anal sex when I was younger my reaction was something similar with ”excuse me? How is it even possible that people like this?”. Totally disappointed and felt fooled. I still didn't give up cause I had a romantic idea that it would be pleasurable - why on earth would there be so much fuss about it and so much porn regarding this area otherwise.I didn't believe it was just because it was a big turn on for men! I believe the reason why many people doesn’t like it in the beginning is because most people doesn’t know how to have anal sex. Cause if you look at how they have anal sex in porn it is very misleading. They skip so many important steps and I think the biggest percentage of anal sex in the porn industry isn’t enjoyable for the receiver. I can't event imagine those extremely big sizes of dicks either, I wouldn’t enjoy that for sure. So most people think it’s just to put the penis towards the anal and it naturally slinks in, the male gets tons of pleasure and the woman screams of orgasms immediately. But no.. Its not really that simple.  First of all - our precious little starfish in our bum needs to be handle with care and love. You don't just got straight for it and believe it will be ready for action. This little gem needs to be warmed up and ready for something as big as a penis or another object to enter. This hole doesn’t lubricate as our vagina naturally do either so you need to use some form of lube (make sure to use a good one, and not the shitty ones filled with perfume and chemicals). If you for example go to early and hard on your tush with out warming up you can hurt your ring muscle. We only have one anus guys, lets take care of it. When you plan for anal sex, communication is key - like always but extra important here. Make sure you have the lead and you decide the speed in the whole process with your partner. And let it take time. This is not something to rush, especially not if it's your first time. Since communication is so important - if there is something you are scared / nervous of, express it to your partner before. So you do this as a team and support each other.  I would recommend to start with normal foreplay to get really arroused, not going straight for the analsex session. Foreplay, kissing, oral sex, going towards normal vaginal sex is always good to start with - just to get warm in the clothes (or obviously the non clothes hehe..). If it is possible to get a vaginal orgasm before thats perfect, if not - no worries ! Then moving on to the Number TWO. You can start play with licking the bum, playing a little bit with fingers, smaller toys… Up to you. If you don't know what you like, try it all so you can se what is your favorite pre anal stimulation.IMPORTANT - if you have played with something in the ass you can not put this object/finger into the vagina. The bacteria flora we have in our bum is not supposed to be exposed with our vagina. Simply wash hands or objects in between. Many people worries about poo…. Because its the hole our poo comes from. So there is a possibility that it will appear some poo of the penis/object. Would it be so terrible it that happened? After all, you are putting something in the ass so this is a risk you both have to be willing to take. IF it would happen, laugh about it and go clean it of. If this is something that reeaalllyy worries you, well then you can for example do an enema before anal sex. You could stick your finger up to clean it out with your finger. And to prevent a big mess, don’t choose the day you ate curry maybe ;-) If you have never tried before, I wouldn’t choose a partner with the biggest of penises in the beginning. They say size doesn’t matter, but in this case it does. But since we are all different human beings with very differently shaped bodies - obviously we have different preferences here. I am just saying that in the beginning it can be easier and more enjoyable with a little bit smaller penis. And then after some practice maybe you will prefer a bigger sized penis.  PLAY WITH YOURSELF TOO! I love to also play anally while I am masturbating. And thats the easiest and the ost safe way to learn what you like!  My friend gave me the golden tip that changed my whole experience. Of course to fully relax, that is the key and that I knew before. But exactly the moment when the penis is about to enter the anus, try push with your muscles a little bit like you were about to poo. So the ring muscle fully relaxes. And then the penis slinks in very easily. I usually need the penis to go in an out a few times before it’s fully comfortable. Don't forget - that you decide the speed here and gives the directions. First enter with 1/3 amount of the penis, then in next movement maybe the same or a little bit more, maybe half penis. Then 2/3.. And then when the whole penis is inside it’s usually full on pleasure for me. But its like with all things, this is something you have to practice. But really - my anal orgasms is one of my favorites for sure. So intense and juicy - and it really puts me in such a mediative state of bliss. Another key tips is - if you have the mindset of ”I will not like it, it will hurt, it won’t be pleasurable”. Then most probably that is the experience that you will have. If you intend have the mindset of ”since many others like this, it’s a big possibility that I will like it too”. Give it an honest chance with an open mind - and the doors for anal heaven will show its appearance. Maybe you will come to the conclusion that you don't like anal sex, and that is okey too. But how can you know if you never try? Maybe you are missing out on something delicious ;-) For me now, anal sex is not something I have all the time. Definitely not with who ever. I like to have this with someone I feel secure with. Partners or lovers with a more deep relationship. I have periods, sometimes I like it more often, sometimes less. But in general just playing with the bum with fingers during vaginal love making can give mind blowing combined orgasms. Or with toys during foreplay.  That leads us into toys… There is so many fun and pleasurable toys you can use, you just have to find what resonates with u. I choose the one above (CLICK HERE TO SEE IT) because it loved the look of it, and now I am in the flow of liking glass / crystal materials.  GO PLAY <3