I’M LIVING MY LIFE... Live yours!

I’M LIVING MY LIFE. PERIOD. I know these negative comments about what I do will keep coming. BUT less and less I will let them affect me.  If you haven’t seen Byron Katies documentary on Netflix about Courage - I suggest you should watch it. Me, Charlena & Luke (my dear friends which I am living with at the moment, will keep watching this over and over again once a week now to remind us of her big teachings). One of the greatest subjects she talks about is to really reflect over who’s comments and thoughts you let yourself get affected by. It’s so easy for people to have opinions about others lives, but what do they actually do themselves?! If you are in the arena, you work on yourself, you face your shadows, your fears !! Then you can only take advise from people who are doing the same type of self work, who know how it is to constantly work on your own evolution. If you aren’t in the arena and putting yourself out there fully in life - don’t come there with all of your negative energy. Do your work first instead of trying to change someone else life. I am a human full of fears - but I am aware of them, I accept them most often, sometimes less, but I keep putting myself out there - facing my fears. Sharing my views about life with thousands of people every day.I am a human full of love - which I in all cases trying to share and spread the most I can. I trust in my beliefs and in my power.I am a human full of imperfections - I am me! It is impossible fulfill all my readers views of life, that wouldn't fully make me unique for my own being either. I can only do my best! And that is what I am doing.And so can you - so start to take a good look at yourself instead of telling others how to live and how not to live.  I LOVE SEXI LOVE LOVEI LOVE INTIMACYI love expressing myself through artI love expressing myself through sexuality and nudityI love bondageI love Shibari I love being spankedI love being dominatedI love to dominateI love vaginal sexI love anal sexI love penetration in generalI love giving blowjobsI love licking vaginaI love receiving pleasureI love giving pleasureI love all gendersI love to try new thingsI love to explore That's me… A part of me.An important part of me.And I am not planning to change anything any time soon. So if you don’t agree with what I write, thats okey. I am not asking you to think the same as I do. But writing to me all these unnecessary comments that my pictures with bondage gives a submissive view of women in the society. Thats your story... Not mine. I am a strong woman who lives in my truth, who shares my journey out load, to inspire others to dare to do the same, in their own personal way.I believe in equality between all human beings, regarding colors, genders or looks. But I don't in any way believe it’s showing my followers a wrong picture of a strong woman if I post a picture that shows I like different angels in my sexual life. Maybe it’s not for you. But its for me, and most possible for many others out there. Nothing wrong with that. Just because others don't think the same as you do doesn't mean you are right. I love to be in my feminine and letting the man take the lead. I also love being in my masculine and leading my man. Both equally amazing.  I am in a very healthy relationship with a partner who desires me fully, who honors my essence and supports me in every angle of life. That we like to experiment sexually, how can that be negative, if it comes from deep love and passion for each other and life?  STOP listening to others. Think for yourself. Take advice from people who act from love and compassionKeep playing in life ! Keep exploring! Keep living in your truth! Keep being you.. because you are perfect in your unique way.Wishing you all a beautiful Sunday.  SVENSK VERSION Jag vet att dessa negativa kommentarer kommer att fortsätta komma. Men mindre och mindre låter jag dem påverka mig. Om ni inte har sett Byron Katies dokumentär på Netflix om Mod - så skulle jag tipsa alla om att se den. Jag, Charlena & Luke (mina nära vänner som jag bor med för tillfället, vi kommer att titta på denna en gång i veckan fram över för att påminna oss om dessa stora lärdomar). En av de viktigaste delarna är när hon pratar om hur viktigt det är att reflektera kring vilkas kommentarer man låter sig bli påverkad av. Det är så himla enkelt för människor att ha åsikter om andras liv, men vad gör dem egentligen själva? Om man är i arenan, och gör sitt jobb kring sig själv, man möter sina skuggsidor, sina rädslor!! Då kan du egentligen bara ta råd för människor med samma mod som dig själv, som har jobbat med sig själva. Som vet hur det är att konstant vilja förbättra sig själv och sin utveckling. Om man inte är i arenan och placerar sig där till fullo i livet - kom då inte dit och ha alla dessa negativa åsikter kring andra. Gör ditt eget jobb först innan du försöker förändra någon annans liv.  Jag är en människa full av rädslor - men jag är medveten om dem, jag accepterar dem oftast, inte alltid, men jag fortsätter att försätta mig i obekväma situationer - trotsar mina rädslor. Delar mitt liv och utrycker min sun på livet med tusentals människor varje dag. Jag är en människa full av kärlek - som jag i alla möjliga situationer försöker dela och sprida så mycket jag bara kan. Jag tror på mig själv och i min styrka.Jag är en människa full av imperfektioner - Jag är jag. Jag kan omöjligtvis försöka göra alla era läsare till lags med allt jag skriver, det skulle heller inte göra mig till mitt unika jag. Jag kan bara göra mitt bästa!!Och det är det jag gör…Och det kan du också göra - så börja med att ta en noggrann titt på dig själv istället för att säga till andra hur dem ska leva.JAG ÄLSKAR SEXJAG ÄLSKAR KÄRLEKJAG ÄLSKAR INTIMITETJag älskar att uttrycka mig genom konstJag älskar att uttrycka mig genom sexualitet och nakenhetJag älskar autentiskt utryckJag älskar bondageJag älskar ShibariJag älskar att bli smiskadJag älskar att bli domineradJag älskar att domineraJag älskar vaginalt sexJag älskar anal sexJag älskar all form av penetrationJag älskar att ge avsugningarJag älskar att ge oralsex på kvinnorJag älskar att få njutningJag älskar att ge njutningJag älskar alla könJag älskar att testa nya sakerJag älskar att utforskaJapp, detta är jag. En del av mig.En viktig del av mig.Och jag har inga planer på att förändra mig inom en snar framtid. Så om du inte håller med om det jag skriver om, det är helt okej. Jag ber er inte att tycka och tänka som jag. Men min blogg handlar om mig och min resa. Att skriva dessa negativa kommentarerna att bondage skulle ge en underlägen syn på kvinnan i framtiden - det är sin historia - inte min! Jag är en stark kvinna som lever i min sanning, som delar min resa med världen väldigt öppet utan gömda filter, för att inspirera andra att våga göra detsamma, fast på deras vis. Jag tror på jämställdhet mellan alla mänskliga varelser, mellan hudfärger, kön och utseende. Men jag tror inte på något sätt och vis att jag visar en felaktig bild av en stark kvinna genom att posta bilder där jag gillar att testa olika riktningar inom mitt sexliv. Kanske är det inte för dig. Men det är för dig, och förmodligen för en hel del andra där ute. Inget fel med det. Vi är olika. Bara för att någon inte tycker detsamma som du betyder det inte att din väg är mer rätt.  Jag älskar att gå in i min feminina roll och låta det maskulina leda. Jag älskar också att gå in i min maskulinitet och låta en man bli ledd under mig. Båda exakt lika fantastiskt.  Jag är för tillfället i en väldigt hälsosam relation med en partner som har en enorm åtrå för mig, som hyllar min existens och som stöttar mig i allt jag gör. Att vi gillar att experimentera sexuellt, hur kan det vara negativt om det kommer från djup kärlek och passion för varandra? SLUTA lyssna på vad alla andra sägerTänk för dig självTa råd från dem som agerar utifrån kärlek. Men var dig själv. Ingen någon annan vill att du ska bara. Fortsätt att leka!Fortsätt att utforska!Fortsätt lev i din sanning!Fortsätt vara ditt unika du <3Hoppas ni får en ljuvlig söndag alla!<3