"Losing the virginity" my readers & friends stories - part 2

Här kommer andra delen av "Loosing your virginity stories<3"Igen, tack så hemskt mycket för att ni vågar dela med er av ett så intimt ögonblick i erat liv. Det är magiskt vad vi kan göra för att supporta varandra i våra livs resor <3Nästa del kommer det vara killar som delar med sig av sina upplevelser <3Historia 6Varje år, i slutet av skolåret, anordnade kuststaden som jag växte upp i en två-veckors festival vid namn “Rage”, där studenter från hela landet kom och festade tills deras levrar gick sönder. Jag brukade smyga mig ut från mitt hus och ansluta mig till festerna så ofta jag kunde. Och en kväll, när jag var 16 år, lyckades jag ta mig in på en av klubbarna, blev super full – super full – började flörta med en av de äldre killarna som gick på en prestigefull skola som var väldigt känd för deras sport vilket, i den åldern, verkligen imponerade mig. Det slutade med att vi drack några drinkar tillsammans och hittade ett badrumsbås där vi hade sex. Efter det gick jag tillbaka till mina vänner och fortsatte att festa.  Nästa morgon vaknade jag upp, jag mindes ingenting förens en av mina vänner påminde mig att jag precis hade haft sex utan en kondom. Självklart kände jag rädsla, jag kände mig lite skamsen och viste inte riktigt vad jag skulle tänka eller känna. Tacka gudarna så hade jag fantastiskt stöd ifrån mina vänner som tog med mig till ett apotek och köpte mig dagen efter piller. Jag var för generad för att göra det själv. Jag kände mig hänsynslös, men vid den åldern var det rätt roligt att vara en rebell.  Det tog ett tag innan jag hade sex igen då jag ville att det skulle vara speciellt, vilket det blev. En väldigt magisk upplevelse med en magisk person. Jag är tacksam för alla mina upplevelser oberoende, då varenda en har gjort att jag växt och blivit till den person jag är idag.Historia 7 Jag och min pojkvän hade varit tillsammans till och från i ett år när vi bestämde oss att det var dags, fanns en del vänner omkring oss som redan blivit av med oskulden och för oss kändes det spännande och vi ville ha det gjort! Så vi bestämde en dag, en plats, en tid. Lördag, hos mig, han skulle komma vid 20:00 och så skulle vi göra det! Det pirrade mycket i magen när vi tänkte på det och pratade om det men innerst inne var vi båda extremt nervösa. Vid den tiden bodde jag hos mina föräldrar med 5 syskon, vi delade rum 2 och 2 och på lördagen skulle min syster sova borta vilket var perfekt för jag hade rummet för mig själv. När onsdagen kom började jag ångra mig, ville jag verkligen förlora oskulden som 14 åring och ha det planerat in i minsta detalj, tänkte jag skulle sova på saken och vaknade på torsdagen då vi hade studiedag och jag ringde min pojkvän och sa: kom hit ikväll så får vi det överstökat för om vi väntar till lördag tror jag att jag kommer hoppa av! Sagt och gjort. Min pojkvän ville gärna göra sin sexdebut och jag var med på tåget för hans skull. Så istället för rosor på sängen, levande ljus och stämningsmusik kom han hem till mig på torsdagkvällen och vi la alla "perfektioner" åt sidan. Första gången var mest obekväm och jag ville inte riktigt vart jag skulle titta, ta eller göra, men vi "klarade oss igenom det", en timme senare försökte vi igen lite sådär gör om gör rätt och även fast vi precis blivit av med oskulden kändes det så rätt och så mycket bättre andra gången, blandade in oralt och Vi kände oss mer bekväma med att utforska både varandra och oss själva framför varandra! Och trot eller ej, även på natten vaknade vi båda igen och ville utforska mer och göra ett nytt försök! Mycket vill ha mer :-) 14 år senare lever vi tillsammans och visst sexet går upp och ner men vi vet hur vi ska tillfredställa varandra och är aldrig blyga för varandra eller för sexet! Han tog min oskuld och jag hans och vi hoppas få leva hela livet tillsammans även om det finns MYCKET outforskat så lever vi lyckligt med att endast utforska varandra och hoppas livet vill låta oss ha det så! Historia 8Åh! Första gången var ren besvikelse! Jag var 18 år, hade lyckats få till det med killen jag var dökär i, och jag var SÅ REDO!! Självklart hade jag inte sagt det till honom, jag ville såklart verka hur obrydd och cool som helst! Men jag minns all min pirrighet och liksom nyfikenhet när jag låg där på rygg och tänkte att ”nu jäklar häder det!”, för jag hade verkligen längtat! Jag hade (har) alltid stått min sexualitet väldigt nära, och utforskat min egen kropp på egen hand. Men, så kom han in i mig dårå, och vi hade sex, men jag kände bara världens besvikelse! Det gjorde väl lite ont, och det var väl lite skönt, men gud jag hade väntat mig något helt magiskt! Jag minns att jag låg där och tänkte: ”kommer jag nu? Nuuuuu? Oj, är det här en orgasm? Nej, det var det inte.. Men nu då?!” Haha! Självklart fanns det inga orgasmer i sikte för mig då, och det skulle det ta flera tafatta försök till med andra partners innan jag fick någon alls. Men jag minns att jag var oavsett väldigt nöjd med att ha tagit steget in i en ny värld, och att jag äntligen haft sex! Lite besviken dock, men även väldigt sugen på att utforska den nya världen ännu mer..!Några år senare (och några partners senare) träffade jag en kille som tog mig till en helt ny nivå av sex, och gav mig min första fontänorgasm. Jag vill nog ändå tycka att det var som att ha en sexdebut på nytt, för med honom upptäckte jag sex och njutning på riktigt, och all den njutning som jag någonstans väntat på med med andra partners. Han kom aldrig att bli min pojkvän, men genom åren har vi alltid kommit att dyka upp i varandras liv igen, och det är alltid det högsta och heligaste av allt sex i världen jag har med honom! Så på något vis så tänker jag att sex kan komma i så många olika varianter, och att min känsla av att ha klivit in i den ”riktiga” världen av sex inte var där som förväntansfull artonåring när drömkillen penetrerade mig, utan det var med mannen jag lärde känna några år senare och verkligen utforskade och gav mig hän med!Historia 9Hej Maxinne, mitt namn är Elisa och jag skriver ifrån Genoa, Italien. Min första gång var lite knasig, på grund av mitt ex beteende. Jag vill säga att det var mitt första ”viktiga” förhållande och jag trodde att jag var så kär i honom, men det var mer som ett beroende; vår relation var väldigt sjukt och han var en väldigt våldsam person på en psykologisk nivå, och han var (uppenbarligen) väldigt osäker och det påverkade hur han kunde prestera sexuellt. Men låt oss gå direkt till historian. Jag var 16 år och vi hade bestämt oss för att göra det i hans strandhus, så vi hade lite mer avskildhet. Vi började med lite petting och sen försökte jag sätta på honom kondomen, men varje gång tappade han sitt stånd; så tredje kondomen, började han skrika och kasta grejer runt om i rummet. Jag kommer ihåg att jag var naken, gråtandes insvept i ett lakan, jättegenerad och förödmjukad.   Efter 15 minuter lyckades jag lugna ner honom, och med fjärde försöket (Halleluja) funkade det, men jag var tvungen att ”sitta” på hans penis och sätta in den i mig själv, utan hjälp ifrån honom; jag kan säga att jag helt klart förlorade min oskuld själv, men med mindre nöje än från en dildo. Den upplevelsen och den relationen har påverkat mig och många av mina senare upplevelser, jag trodde att jag aldrig var tillräcklig för någon, jag hatade min kropp och jag sökte enbart efter självförstörande relationer, men jag vet nu att sex är en mystisk upplevelse att dela med en person som respekterar dig, din kropp även om det så bara är för en natt. Det här är min berättelse, hoppas det kommer hjälpa någon att känna sig mindre ensam. Jag skickar er alla kärlek och beundran, må moder jord och universum alltid vara vid din sida <3 Historia 10Jag var runt 16 när jag förlorade min oskuld, hade varit på fest med skolan (gick internat så alla umgicks med alla, alla känner alla) blev en del alkohol, och en kille följde med mig hem (bodde i lägenhet med en tjejkompis som också var hemma, men sov..). Hade inte alls haft mycket tankar ang sex, så hade verkligen ingen erfarenhet. Men det ena ledde till det andra, och vi hade sex minns inte så mycket av det. Förutom att när kan kom ut från toaletten frågade han om jag hade mens, för hans penis var full av blodsvaret va nej, sen skrattade vi åt det en stund och sedan gick han hem.Dagen efter nämnde även min "sambo" att vi hade väckt henne när vi hade sex, (våra sängar stod mot varandra, så hennes fotända var vid min huvudända). Lite kul att tänka tillbaka på ändå To be continued.... ENGLISH VERSION Here comes the second part of "Loosing your virginity stories <3"Again, thank you so much for sharing such an intimate moment in your life. It's truly amazing what we can all do to support each other in our life journeys <3In the last part there will be men sharing their virginity story <3Story nr 6Once a year, at the end of the school year, the coastal town I grew up in would host a two-week festival called “Rage”, where matriculates from all over the country would come and party until their livers failed. I would sneak out the house and join these parties any opportunity I had. So one night, when I was 16 years old, I managed to get into one of the clubs, got super drunk – super drunk – started flirting with one of the older guys who went to a prestigious school very famous for their sport which, at that age, really impressed me. We ended up having a few drinks together and then found our way to a bathroom cubicle where we had sex. After that I went back to my friends and continued partying.  The next morning I woke up, couldn’t remember a thing until one of my friends reminded me I had told her I’d just had sex without a condom. Of course I felt fear, I felt a little ashamed and I didn’t quite know what to think or feel. Thank goodness I had amazing support from my friends who took me to a pharmacy and bought me a morning after pill. I was too embarrassed to do it myself. I felt reckless but at that age being a rebel was pretty fun. It took me a while to have sex again because “I wanted it to be special” which it was. A very magical experience with a magical being. I’m grateful for all my experiences no matter what they were because each one made me grow in some way to be the person I am now.Story nr 7Me and my boyfriend had been together on and of when we decided that it was time, there was already some friends around us that had lost their virginity and for us it felt exiting and we wanted to have it done! So we sat a date, a place and a time. Saturday, at my place, he would come at 20.00 and we would do it! It was a tickling feeling in my stomach when we thought about it but deep down we where both extremely nervous. At that time, I lived at my parent’s house with 5 siblings, we shared the rooms 2 and 2 and on the Saturday my sister would sleep at a friends house witch was perfect because then I would have the room for myself. When the Wednesday came I regretted the decision, did I really want to loose my virginity at 14 years old and have it planned in detail, I thought I would sleep on it and woke up on Thursday when we had home studies and called my boyfriend and said: come here tonight and we get it over with because if we wait I am not sure I will go trough with it! Said and done. My boyfriend wanted to do his sex debut and I wanted to be onboard for his sake. So instead of roses on the bed, candles and music he came to on the Thursday evening and we put all the perfections aside. The first time was mostly uncomfortable and I didn’t really know where to look or do, but we both ”made it through”. One hour later we tried again to make it more right this time and the second time was so much better, we mixed with oral and be both felt to much more comfortable to explore both each other and our self’s in front of each other! We even woke up in the middle of the night and wanted to explore and do another try! We wanted more ☺ 14 years later we live together and the sex is up and down but we know how to satisfy each other and are never shy in front of each other or of the sex. He took my virginity and I his and we hope to live with each other our whole life’s even if there’s A LOT unexplored we are happy with just exploring each other and I hope life will let us have it that way! Story nr 8Oh! The first time was pure disappointment! I was 18 years old, I had succeeded to get lucky with the guy I was madly in love with, and I was SO READY! Of course I hadn’t told him, I wanted to seem like I didn’t care and that I was super cool! But I remembered the tingly feelings and the curiosity I felt when I was laying on my back thinking “it’s happening now”, because I had really longed for it! I had (have) always been close to my sexuality, and had explored my body on my own. But, then he entered me, and we had sex, but I just felt what a disappointment! It hurt a little, and it was a little nice, but God I had expected something magical! I remembered I was laying there thinking: “am I having an orgasm now? Nooooow? Oh, is this an orgasm? No, it was not… But now then?!” Haha! Of course wasn’t there any orgasms for me in sight then, and it would take a lot of mediocre sex with other partners before I even got any at all. But I remembered that I was very happy to take the step into a new world, and that I finally had sex! A little disappointed though, but also very eager to explore the new world even more...!Some years later (and some partners) I met a guy that took me to a whole new level of sex, and gave me my first fountain orgasm. I want to say that that was like having a sex debut again, because with him I explored sex and pleasure for real, and all that pleasure I had waited to explore with all the other partners. He never became my boyfriend, but through the years we have always gravitated towards each other, and it’s such magical sex I have with him! So in some ways I think that sex can come in so many different variations, and that my feeling of stepping into the ”real” world of sex wasn’t as the 18 year old girl with the guy she was madly in love with penetrating her, but with the man I got to know a few years later and really explored and gave in to the sex with!Story nr 9Hi Maxinne, my name is Elisa and I write from Genoa, Italy. My first time was a bit weird, because of my ex behavior.I want to say that it was my very first "important" relationship and I thought I was so in love with him, but was only a sort of addiction; our relationship was very sick indeed and he was such a violent person on a psychological level, also he was (obviously) very insicure and this affected his sexual performances sometimes.But let's go straight to the story. I was sixteen and we decided to go to his beach house, just to have a bit more of privacy. We began with some petting and then I tried to put the condom on him, but every time I tried he lost his erection; so at the third condom, he wake up screaming and throwing objects all around the bedroom. I remember I was naked, crying wrapped in a sheet, tremendously embarrassed and humiliated.After 15 minutes I managed to calm him, tried with the fourth condom and (hallelujah) it works, but I had to "sit" on his penis and put it inside me by my self, without any help from him; I can totally say that I lost my verginity alone, but with less fun then with a dildo.This experience and this relationship have influenced many of my following experiences, I thought I was never enough for anybody, I hated my body and I looked only for self-destructive relationships, but now I know that sex is a mystic experience to share with people who respect you, your body but mostly your soul, even only for one night.This is my story, hope it will help someone to fell less alone. I send to you all my love and admiration, may mother nature and the universe be always by your side.Story nr 10I was around 16 years old when I lost my virginity, I had been to a party with my school (I went to boarding school and everyone was hanging out with each other, and everyone new each other) and there was some alcohol, and a guy fallowed me home (I was living with a girlfriend that also where home, but a sleep...). I hadn’t had any thought about sex at all, so I really had no experience. But one thing led to another, and we had sex and I don’t remember that much. Besides that when he came out from the bathroom he asked me if I had my period, because he’s penis was full of blood The answer was no, and then we laughed about it for a while and then he went home. The day after my roommate said that we had woken her up when we had sex (our beds was close, her foot of the bed was right at my head end).To be continued.....