Her morning elegance

Att lyssna på den här låten är ett fint sätt att börja dagen på. Själv sitter jag på en buss till Stockholm. Amanda