kompass

      musiken är verkligen min kompass den är mitten   som visar riktning på ett sätt jag inte kan förklara   det är den jag sviker om jag inte går för det största som finnsför det är den som då, när den berör mig återigenger mig en blixtrande, precis lika oförklarligoch lika starkkänsla av att vilja döden är min bro den är min kontaktyta   den är den sista kontakten jag har med verkligetendet är det som den äroch det sjukadet äckligadet är att Allt ser likadant ut       inga ärr   inga märken   inga spår.