busen

En dag för typ en månad sedan lånade vi ett par glasögon från gårdens lekstuga, och det var förmodligen det roligaste Vera gjorde hela sommaren. Hon sprang till spegeln och började skratta då hon såg sig själv. Bilderna är inga mästerverk, men känslan i dem kommer nära.