Föröka, varför ens försöka?

Som att livet gick att hacka.Vem i livet vill jag tacka?Ensam i en värld med människor utan att ta del av känslan. Ett skript, krypterat in i minsta detalj.Något du aldrig kan lösa.Så varför försöka?Vi kan spendera livet med att söka. Ensamheten,även då ni är där,kan bara öka.Ta min känslan och föröka.Varför ens försöka,varför ens försöka? Du kan söka efter ordet, då allt du någonsin har haft bara är ord.Kan du rädda mig,eller är det meningen att jag ska rädda dig? Dina ögon är så fria,ditt leende genuint.Något så tragiskt,hur kan det vara så fint? Ta sista klivet,ur det vi kallar livet.Ser du inte min vän?Det var redan skrivet.