Vera Thörnblom

Vera Thörnblom, 20 år. Bor utanför Washington D.C sen i januari 2017 för att jobbar som Au Pair.