Orsaker, konsekvenser och lösningar till terrorism

Fakta om terrorism:   Ordet terrorism kommer från det latinska ordet ”rädsla” eftersom terrorism är något som framhäver förstörelse och i det mesta fall dödsfall. Terrorism används ofta mot civila mål för att få fram politiska eller andra typer av förändringar. Många kan tro att terroristföreningar oftast är arabiska men detta stämmer alltså inte. Anledningen till att man vanligen tror det beror på att de mest kända terrordåden är gjorda av araber, som till exempel dådet mot World Trade Center i New York som var gjort av terroristgruppen Al Qaida. Terrorister behöver inte vara i grupper utan kan också vara enskilda personer som ser fel i samhällets struktur och vill förändra det. Ett exempel på ett terroristdåd som skedde ensamt var när en man i Stockholm hade i planer att bomba flertal människor. Dock gick detta fel och han bombade bara sig själv. Fast man kan ifrågasätta om det verkligen inte var en grupp som stod bakom dådet. Den allra kändaste gruppen är Al Qaida som antogs vara ledd av Usama Bin Laden som blev dödad av amerikanska soldater den 1 maj 2011. Usama Bin Laden var ledare för Al Qaida men även fast att han är död kommer inte själva gruppen sluta. Al Qaida har mycket mer anhängare än vad man nu vet.    Orsaker till terrorism:   Orsaken till terrorism är ofta orättvisor, religion eller diktatur. Det finns inte glasklara källor till varför man skapar en terroristgrupp eller gör ett terrordåd men däremot har man lyckats få en intervju med Usama Bin Laden (ledaren över Al-Qaida). Det Usama Bin Laden nämnde i intervju var ockupationen av Palestina, omoraliska livsstilar, sanktioner i Irak, amerikanska trupper i Saudiarabien och amerikanskt stöd för den brutala diktaturen där. Al-Qaida är den största och mest kända terroristgruppen som finns, i alla fall vad man vet nu, och de var för övrigt de som kraschade två plan in i World Trade Center. Al-Qaida tros vara en muslimsk grupp. Vi kommer mest diskutera om varför majoriteten av terrorister kommer från mellanöstern. Hatet en del från mellanöstern känner gentemot västvärlden har pågått sedan mer än tusen år tillbaka.   Korståg: Under 1000-talet godkände katolska kyrkan olika krig som sedan blev kallade för korståg. Dessa korståg var till för att attackera fiender som oftast inte hade samma tro som katolikerna. Detta uppfattades därför vara ett heligt krig. I slutet av 1000-talet hade Jerusalem blivit erövrat av muslimer. Katolska kyrkan skickade ända från slutet av 1000- talet till slutet av 1200-talet massvis med korståg till Jerusalem för att befria staden från muslimer. De misslyckades dock med att få undan muslimerna. Det var detta som var en början till islamofobi och fientlighet mot andra som inte hade samma åsikter som en själv. Rädslan och våldet för andra religioner startade där. Många terrorister säger ofta att deras terrordåd påverkas av vad de kristna gjort mot dem tidigare och ibland nämns de gamla korstågen. Det kan vara svårt att glömma alla de gamla händelserna eftersom man för detta vidare till andra generationer, alltså att man för vidare ett slags hat mot en annan folkgrupp. Historian påverkar oss så mycket mer än vad vi kan förstå och enligt oss borde vi lära oss av historian och inte använda den till att få en slags hämnd för vad någon annan har gjort för länge sedan. Det fanns redan då ett glapp mellan västvärlden och mellanöstern och det har hängt kvar tills nu. Denna fientlighet som finns mellan västvärlden och mellanöstern har långsamt trappats upp och lämnat ett flertal spår, vilket har gett båda muslimer och kristna en massa olika fördomar om varandra.   Ockupationen av Palestina: Judarna ville ha sin egen stat (Palestina) efter förintelsen men fick inget stöd från andra länder. Framförallt för att de var rädda att deras oljeledningar mellan Palestina och Israel skulle blockas men också för att det skulle bli en stor utvandrig/invandring (som man förmodligen vet är Palestina och Israel egentligen ett och samma land.) Många judar invandrade till Palestina i hopp om att skapa sin egen stat självmant. Palestina var en arabisk mark och därför för det mesta islamskt. Fientlighet skapades mellan judarna och araberna och med det startade då araber i Palestina olika demonstrationer, terrorism och till slut ett öppet krig. De skulle stoppa judarna från att forma sin egen stat på deras mark. Judarna eller dem så kallade ”Yishuv” som störtade Palestina hade egentligen ingen rätt att vara där och denna störtning var till 95 % olaglig. Efter lång tid med krig ville man till slut dela upp området väster om Jordanfloden mellan judarna och araberna, stormakterna USA och sovjetunionen var de som gick med på detta förslag men det gjorde inte de flesta säkerhetsrådsmedlemmarna. När Israels premiärminister förklarade Israel till en självständig stat gick då säkerhetsrådsmedlemmarna med på detta också. Judarna hade lyckats med att få sin egen stat. Eftersom att araberna blev ovälkomna till sitt eget land kände de orättvisa och därför hat mot de länder som stödde denna ockupation av deras land, alltså USA och västvärlden.Dock pågår fortfarande denna konflikt i Palestina och Israel mellan islamister och judar.   Omoraliska livsstilar: Usama ansåg att USA och västvärlden hade omoraliska livsstilar. Vi visar alldeles för mycket hud och har inga ”sexuella” gränser. Vi följer inte budorden, missbrukar alkoholen och lever på vårt egna sätt, medan arabländerna har strikta regler och är mycket trogna till koranen, vilket påverkar deras livsstil och syn på andras handlingar.   Sanktioner i Irak som dödat miljontals: Hela västvärlden och USA förbjöd handel med Irak när Saddam Hussein tog makten. Detta var för att Irak inte skulle skapa massförstörelsevapen och bra militärstyrkor. Saddams uttalanden fick omvärlden att förstå att Saddam var redo för krig men detta var inte det enda som avslöjade hans planer utan också spionage med satelliter. Detta var grundtanken med att förbjuda handeln i Irak, man skulle förhindra krig. Dock tog detta en annan vändning och påverkade Iraks befolkning brutalt. Utan handel, blev Irak fattigt och fick brist på medicin och resurser från andra länder.   Amerikanska trupper i Saudiarabien och Amerikanskt stöd för den brutala diktaturen där: USA har stött många arabiska diktaturer i flera år och pumpat in miljarder dollar i uppbyggande för militärmakt i Saudiarabien, Egypten, Bahrain och Kuwait och till det saudiska kungahus som bestämde över Saudiarabien. Detta gjorde kungahuset och därmed diktaturen som kungahuset skapade oförstörligt. Amerikanerna hade också många baser i arabländerna för att hålla landet i det skick som USA ville ha det. Detta gjorde dem för att stabilisera regionen för att kunna få oljeleveranser till USA ostört. Detta var en egoistisk handling av USA för att de inte brydde sig om hur detta påverkade landets invånare. Usama Bin Ladin tyckte också att det oförstörliga kungahuset inte levde det liv som är i enlighet till islamsk tro. Dessutom ansåg han att de amerikanska trupperna bröt mot deras kultur och inte hade något att göra där. Saudiarabien är ett väldigt heligt land enligt de flesta muslimer och därför ska man följa islams regler och inte tillföra alkohol och visa för mycket hud med mer, men detta följde inte amerikanerna.   Konsekvenser med terrorism:    Terrorism skapas på grund av konsekvenser, ofta politiska, så det är svårt att säga hur terrorism ger ännu mer konsekvenser. Vad vi skulle säga skulle vara att om terrordåden sker under förödande omständigheter tar det aldrig slut och fortsätter tills fienden förstår poängen i dåden. En av de största konsekvenserna med terrorism är att oskyldiga människor dör medan de ”skyldiga” bara ser på. Ett dåligt samvete behöver inte leda till förändring utan oftast hämnd. Terrordådet mot World Trade Center i New York ledde till krig mot Irak och terroristerna skapade endast mer vandalisering än nytta. Flygplanet i den byggnaden detonerade början på en välplanerad plan för att förklara krig mot Irak. Alla olika slags människor dog i Irak inklusive amerikanska soldater. Det vill säga att dådet i New York var absolut ingen vinst utan en förlust. Kriget utfördes endast i Irak medan de ”skyldiga” i USA ännu en gång bara såg på.   Konsekvensen med det terrordådet blev alltså att fler oskyldiga människor dog än de som dog under själva dådet. De mest kända terroristgrupperna är arabiska och skapar därför en slags rädsla gällande araber. En fullvuxen arab skulle kunna säga att den en gång i livet blivit stoppad i tullen även fast den inte har gjort något fel. Dessa terrordåd skapar många följder till alla individer då man har blivit striktare angående pass, orsaker till varför man vill komma in i landet eller orsaker till varför man köper vissa grejer. Människor har blivit mer misstänksamma och till exempel om en man kommer in i en affär och köper olika verktyg eller ämnen som används till bomber eller andra sprängladdade apparater kanske blir stoppade och vägrade att köpa varan eller portade.   Terrorism pågår egentligen hela tiden och överallt, fast de största terrorattentaten som sker just nu är i Egypten, Palestina, Israel och Syrien. Vi i västerländerna har mer med terrordåden att göra än vad vi tror. Vapensmuggling är en stor faktor i upproren eller krigen och de flesta vapnen kommer från länder som inte är speciellt medverkande i kriget. Terrorism behöver inte endast ge negativa konsekvenser, i alla fall inte för de länder som inte är inblandade. Det stora behovet av vapnen skapar en slags industri där man måste producera vapnen för att sedan sälja det till behövande. Olagligt eller inte, det ger ändå pengar till skaparna av vapnen. Däremot skapar denna handel en oändlig fortsättning på terrordåden. Tar vapnen aldrig slut så tar förmodligen inte terrordåden heller slut om inte den politiska, ekonomiska eller geografiska situationen får en hastig vändning.     De länder som lägger sina pengar på vapen och soldater för att kämpa mot terrorism, gör sitt land fattigt. T.ex. USA lägger mycket av sina pengar för att bekämpa terrorism, och de leder till att USA har den ekonomiska krisen de har idag. Om USA är fattigt påverkas hela världen av detta eftersom USA köper in saker ifrån olika länder och om de blir fattiga så kan de inte göra det och då påverkas ländernas ekonomi av det. USA måste låna pengar av Kina för att de ska klara sig. Att stoppa terror kostar mycket pengar och många länder har inte råd att göra det. Bland annat så dör väldigt många människor på grund av terror attacker och många blir skadade. När folk blir skadade så måste vi hjälpa dem detta kostar också mycket pengar också. En av de största konsekvenserna är att många byggnader blir skadade och hårt drabbade under terrorattacker vilket kostar mycket pengar att bygga upp.    Lösningar på terrorism    Det finns inga direkta lösningar på terrorism men det finns förbättringar. För att kunna komma med lösningar måste man förstås veta vad orsakerna till terrorism är. Religion, diktatur, hämnd och andra politiska orättvisor är några av anledningarna till terrorism.      Religion är en stor faktor i terrorism fast detta är något man inte kan ändra genom politiska beslut om man inte tar bort religionsfriheten. Genom att ta bort religionsfriheten finns det ännu en chans till terrorism då folk oftast kämpar för sina rättigheter och val i livet.  Den enda lösningen till den faktorn är att alla människor skulle börja acceptera varandra oavsett religion eller etnicitet.      Diktatur är en av de största anledningarna till terrorism därför är demokrati ett smart sätt att undvika dessa attacker. För att införa demokrati i de länder då diktatur fortfarande råder så måste man i nästan alla fall använda sig av terrorism för att få sina röster hörda och därmed skapa en förändring. Skulle alla länder ha demokrati hade terrorism förmodligen förminskats med 50 %.      Hämnd är också en väldigt stor faktor när det gäller terrorism, speciellt om man fokuserar på terrorismen och hatet mellan västvärlden och mellanöstern. Att hela tiden planera och utföra hämnd för gamla grejer som har hänt är inget någon vill ägna sin tid eller liv på men ilska har en stor makt över människor och den kan leda till hemska händelser. Just på grund av att ilska är en oerhört stark känsla är denna känsla av hämnd mycket svår att ändra på eller hitta en lösning till. För att kunna ändra på detta så måste människan eller gruppen själva söka i sitt inre och bortse från de argsinta tankarna och själva inse vad som är rätt och vad som är fel.      Det enda exemplet på en bra lösning till terrorism är en högre säkerhet på flygplatser, köpcenter och andra platser där en stor massa av människor bildas och en bättre koll på vapenhandeln. Fast denna lösning löser egentligen bara en liten del av problemet därför att folk nästan alltid hittar andra vägar för att få igenom sin vilja eller skaffa det de behöver.      Så länge människan är självisk, girig och inte samarbetsvillig så finns det inga bra lösningar på terrorism. Man kan införa lagar gentemot terrorism men dessa lagar skulle i så fall troligen vara väldigt orättvisa och därmed bara skapa mer terrorism. Dessutom behövs även terrorism i vissa fall till exempel för att försöka införa demokrati. Det kan låta väldigt fel att säga att terrorism är ”bra” i vissa situationer men det är endast ”bra” för att människor med makt oftast behöver en stor, förmodligen ohygglig attack för att vakna upp och försöka göra skillnad, sorgligt nog. Det jag vill komma fram till är att det inte finns några lösningar till terrorism och det kommer förmodligen fortsätta så länge människor regerar på jorden och behandlar varandra dåligt. Det kommer alltid finnas orättvisor och det kommer alltid finnas människor med olika åsikter.