Konferens-och eventsäkerhet med Nemer Haddad

Förebygg risker och hot med eventssäkerhetsarbete Många bolag väljer många gånger att förlägga sina event och konferenser utomlands. I och med detta kan vi inte alltid förvänta oss att undsättningsresurser som t.ex. polis, brand och ambulansservice kommer finnas tillgängliga på samma sätt som i Sverige. Exempel på risker-och hot som vi kan stöta på utomlands är kraftiga jordbävningar, tropiska stormar och allvarliga smittor och sjukdomar. Men genom att vidta ett proaktiv arbetssätt med eventsäkerheten kan vi begränsa, transferera och i en del fall helt eliminera att dessa risker och hot kan skada oss och vår verksamhet. BÖRJA MED ATT STÄLLA ER FRÅGAN: BEHÖVER VI VERKLIGEN LÄGGA KONFERENSEN UTANFÖR VÅRA EGNA LOKALER? om så är fallet bör ni utse en säkerhetsansvarig för eventprojektet. Denna person ansvarar för att informera anställda och bidra till att säkerhetsarbetet genomförs efter bästa förmåga. Några snabba råd: 1. Skapa rutiner för omvärldsbevakning över destinationen där konferensen skall förläggas. 2. Inhämta underrättelser kring hur den kriminella aktiviteten i området. Vilka närliggande brottsförebyggande resurser finns? (polis, väktarbolag mm) 3. Upprätta kontakt med säkerhetsansvarige på hotellet. Be om en säkerhetsbrief där man redogör för vilka skyddsmekanismer som hotellet har i form av brand och inbrott men även krishantering och evakueringsrutiner. 4. Informera och utbilda anställda i rutiner på en generell nivå. tex vem de vänder sig till för att rapportera tillbud mm, Förslagsvis bör detta ske centraliserat till säkerhetsansvarige för projektet. 5. det kan vara klokt att ta med egna gröna utrymningskyltar som sätts upp på tillfälliga konferensytor, tält mm. Detta saknas oftast utomlands. Fortsättning följer...