Hur kommer bitcoin påverka online casinon

Bitcoin är en efterfrågad betalningsmetod bland spelarna hos svenska casinon. Det finns möjlighet att redan idag indirekt använda bitcoin som betalning, och i Zamsino's BTC artikel går det att läsa närmare kring hur detta fungerar. I denna artikel nämns också flera svenska casinon där det redan nu går att betala indirekt med bitcoin – och i Gambla’s svenska alternativ har du möjlighet att läsa mer om dessa casinon. Att använda bitcoin som en direkt betalningsmetod är per idag däremot inte möjligt hos svenska casinon, och det har länge varit diskussioner kring detta. I takt med att efterfrågan ökar finns dock risk för att Spelinspektionen i slutändan måste vika sig för spelarnas önskemål, för att inte riskera att tappa svenska spelare. Det återstår att se. Direkta insättningar med bitcoin ännu inte tillgängligt i Sverige Hos svenska casinon – det vill säga sådana casinon som opererar under en svensk licens för spel – är det per idag inte möjligt att använda bitcoin som betalningsmetod. Det beror på att det i den svenska spellagen ställs väldigt höga krav på varje casino att de ska kontrollera identiteten på sina spelare. På grund av det är det heller inte möjligt för en spelare att sätta in pengar till sitt spelkonto med hjälp av någon annans betalningsmetod – till exempel kan inte en vän till dig sätta in pengar på ditt spelkonto. Detta har delvis att göra med den svenska penningtvättslagen där det inte ska vara möjligt att tvätta pengar genom casinospel, och det har också att göra med att de betalningsmetoder som används ska gå att koppla till den person som använder spelkontot. På så vis har ingen utomstående möjlighet att använda någon annans spelkonto, något som ska försvåra för till exempel minderåriga att skapa spelkonton i en vuxens namn som de därefter använder själva. Eftersom bitcoin idag kan användas som en väldigt anonym betalningsmetod finns det därmed enligt svenska casinon inte stöd i den svenska spellagen för att implementera denna aktör bland övriga betalningsmetoder. Då sanktionerna för de casinon som bryter mot den svenska spellagen som regel innebär höga böter och/eller indragen licens är det heller ingen aktör som känner sig sugen på att gå i bräschen för att pröva riktigheten i detta beslut. Ökad efterfrågan kan generera ett kommande utbud Eftersom efterfrågan på bitcoin som direkt betalningsmetod ökar hos svenska casinon är det möjligt att det framgent kommer behöva arbetas fram en lösning så att detta blir tillgängligt för de svenska spelarna. Det är dock ingenting som är aktuellt i skrivande stund, eftersom efterfrågan sett till det totala antalet spelare ännu är relativt liten. Skulle det däremot uppstå en svängning i marknaden som innebär att det blir en mycket stor andel av spelarna som efterfrågar denna betalningsmetod kommer det sannolikt öppnas för en möjlighet att implementera denna även bland svenska casinon. Alternativet är annars att spelarna väljer att gå till utländska aktörer för att spela – något som blir väldigt kontraproduktivt, eftersom hela syftet med den svenska spellagen var just att motverka att de svenska spelarna spelade hos utländska casinon. Vi följer utvecklingen med spänning.