Lev minimalistiskt men globalt

Det är många människor som uppfattar dagens samhälle som nedåtgående. En stor del av dessa känslor beror på att man tycker att till exempel klimatproblemen växer utan åtgärder från samhället eller att man tycker att naturens resurser förbrukas på grund av produktion av varor som människor egentligen inte behöver. Många personer känner att dessa problem nästan helt och hållet beror på globaliseringen. Men faktum är att det finns väldigt många bra saker med globaliseringen, som till och med kan hjälpa till att minska problemen i världen. Ett sätt att hantera den föränderliga och osäkra världen är att anamma den alltmer populära filosofin som kallas minimalism. Minimalismen har nämligen den fördelen att den plockar de bästa delarna av globaliseringen samtidigt som den är väldigt skonsam mot naturen, och mot människan själv. Vad innebär ett minimalistiskt liv? Vad ett minimalistiskt liv innebär är förstås något som kan diskuteras hur mycket som helst. Men i korthet skulle man kunna säga att precis som med alla andra utopier så är det snarare en rörelse i en viss riktning än att nå det faktiska målet, eftersom det är i det närmaste omöjligt. En av de mest fundamentala delarna av minimalism handlar om att minska konsumtionen av fysiska varor. Det handlar med andra ord inte om att sluta konsumera tjänster; såsom underhållning, media, spela casino på sajter som till exempel spelacasino.vip med mera. Det handlar heller inte om att sluta konsumera resor, kläder, elektronik och annat som gör livet lättare att leva. Det handlar istället om att konsumera dessa varor och tjänster på ett mer uthålligt sätt, att konsumera dem på ett sätt som kan göras för all framtid utan att naturen tar skada. Fördelarna med minimalismen är många och de omfattar naturen, samhället och individen. Det är lätt att förstå fördelarna för naturen. För ett samhälle vars ekonomi är byggd på privat konsumtion är dock fördelarna med minimalism initialt oklara. Den omställning som minimalism medför skulle skapa en sällan skådad kris för de ekonomiska strukturerna i samhället. Men efter att samhället har ställt om till att producera hållbara produkter kommer det att uppnå stora besparingar. När en individ väl omfamnat individualism så uppfattar han eller hon det ofta som en stor lättnad. Det beror på att inte nog med att individen sparar pengar och behöver lägga ned mindre tid på att sköta alla de saker som han eller hon har skaffat så innebär det också en stor lättnad att inte längre tänka på att köpa saker hela tiden. Står minimalism i konflikt med globalisering? Kan vi då säga att minimalismen står i konflikt med globaliseringen? Svaret blir blandat. Visst är det förstås så att ett minimalistiskt tänkande kommer att leda till minskad handel under själva omställningsfasen. Tänker man minimalistiskt så reser man heller inte i onödan och man köper kanske inte lågprisvaror från utvecklingsländer längre. Man kanske också väljer närproducerad mat framför importerad mat. Men när det gäller informationsutbyte, kulturella kontakter och vänskaper så finns det ingenting som står emot att globaliseringen kan frodas även om minimalismen slår igenom på fullt allvar.