Vad krävs för att starta en arboristfirma

Du kommer att kräva ett höjdhuvud och stora tekniska förmågor för att fungera som en arborist, och du kommer att behöva sätta på plats enastående säkerhetsprocesser. Vår praktiska guide kan låta dig börja och driva ditt trädfällningsbolag. Marknadsstudie Om du planerar ditt trädfällningsbolag, vill du generera en realistisk uppskattning av hur mycket efterfrågan det är mycket troligt och hur fint det behovet tillgodoser av befintliga företag. Kunder Tänk på vem som är mycket troligt att använda dina tjänster. Kunder kan bestå av personliga hushåll, företag och organisationer inom den offentliga sektorn som den lokala myndigheten. Inhemskt arbete Inhemska kunder kommer med stor sannolikhet att kräva en rad unika tjänster, till exempel fällning av träd, beskärning och stormavstånd. Vissa kan behöva expertråd om träd som hotar att skada deras egendom. Ofta kommer inhemska yrken att innebära att man bara arbetar på ett par träd. Titta på inhemska fastigheter i området och notera dessa: ●     Typerna av träd som är populära lokalt ●     Trädgårdens och fastigheternas övergripande skick - är de omhändertagna eller kan de göra det med några underhåll ●     Att de slags människor som bor i regionen - är de äldre människor, familjer, hyresgäster eller ägare Överväg att ringa hemföreningar och andra stora hyresvärdar för att ta reda på om de behöver dina tjänster. Du kanske vill överväga andra tjänster som husägare och nationella hyresvärdar lokalt kan behöva. Dessa kan bestå av häckläggning, häckskärning och kanske allmänt trädgårdsarbete och landskapsarbete. Jord- och skogsbruksarbete Baserat på var du är belägen kan det finnas behov av trädlösningar från bönder, skogsbrukskommissionen, ytterligare skogsförvaltningsföretag och förtroenden (som till exempel vilda djurförtroenden), National Trust och andra betydande markägare som RSPB. De typer av arbete som de mycket troligt kommer att behöva innefatta skogsbruk, avverkning och dränering. Vissa kan också behöva speciella tjänster som beskärning av fruktträd. Lär dig mer om viktiga fastigheter som äger företag i din region. Försök att avgöra om de utför sitt specifika träd fungerar själva eller om de drar ut det. Den lokala myndighetens myndighet Lokala myndigheter är viktiga markägare vars fastigheter inkluderar trädgårdar och parker, vägar och vägrenar, planteringar, skolor, sjukhus, industriell egendom och så vidare. Vissa kanske tar hand om sin specifika trädfunktion, men andra kommer att kontraktera den till företag som din. Precis som jordbruksägare är målet att skapa kontakt med män och kvinnor som ansvarar för fastighetsförvaltning och buskagelösningar. Den regionala myndigheten kan vara redo att inkludera ditt företag för att få en lista över godkända entreprenörer. Ytterligare icke-inhemska ägodelar Tänk på andra typer av ett hem där dina leverantörer kan behövas. Alla företag eller organisationer som förvaltar eller äger mark med träd på sin möjliga kund. Dessa kan inkludera fritids-, industriella och kommersiella fastigheter, till exempel: ●     Barer, semesterparker, resorts och djurparker ●     Andra sportfaciliteter ●     Golfklubbar ●     Vårdhus ●     Stormarknader och andra stora stormarknader och detaljhandelsparker, lagringsgårdar, fabriker och depåer ●     Oberoende högskolor och skolor