Konsumentverket granskar: Det här gäller vid influencer marketing

Konsumentverket granskar: Det här gäller vid influencer marketing

Influencer marketing är ett relevant nytt begrepp som har vuxit sig fram i takt med sociala mediers ökade popularitet. Men hur man ska annonsmärka och skilja på redaktionellt och kommersiellt innehåll? Det har Konsumentverket granskat i sin senaste rapport.

Konsumentverket har fått indikationer om att det förekommer dold marknadsföring i sociala medier, vilket inte är tillåtet enligt marknadsföringslagen. Därför har de nu gjort en granskning av reklamidentifiering. Där har de utgått från ett urval av Instagramkonton som gjorts utifrån Medieakademins Maktbarometer från 2020 samt stickprov med hjälp av omvärldsbevakningsprogram för sociala medier.

Så vad gäller? Här är en kort sammanfattning.

  • Patent- och marknadsdomstolarna har sett att ord såsom "Samarbete", "#samarbete" eller "I samarbete med" förekommer på Instagram – något som inte förklarar om personen har fått betalning för inlägget.

  • Konsumentverket vill understryka vikten av tydligt utformade reklammarkeringar för att konsumenter ska ha möjlighet att snabbt och enkelt kunna skilja på marknadsföring och övrigt innehåll.

Summa summarum – det som är viktigt att tänka på är att vara tydlig med hur du annonsmärker dina inlägg på sociala medier. Var hellre övertydlig än att befinna dig i gränslandet! Så här säger Konsumentverket i sin granskning:

I Konsumentverkets vägledning om marknadsföring i sociala medier rekommenderas att inlägg i sociala medier förses med en tydlig och uttrycklig reklammarkering genom exempelvis en stämpel eller flik i bilden till inlägget samt att texten till inlägget inleds med "Reklam för [företag]”

Här kan du läsa hela granskningen.

Artikelbild: Unsplash