Hello 2016

  Mitt år 2015 har varit väldigt mycket upp och ner, träffat massa nya människor. Jag har blivit klar med plugget på komvux äntligen klarat matte 2. Hela den biten har varit en resa i sig. Jag har testat på en del olika yrken, och även gått tillbaka till försäljningsbranschen. Misstag har det gjorts, men jag har också lärt mig av mina misstag, "förhoppningsvis". Jag har gått vidare, och även läkt sår. Jag har fått en känsla av att veta vilka som är mina äkta vänner och vilka jag saknar i mitt liv. Ja, detta året har varit en vägledning hela vägen, förmodligen en vägledning som kommer leda till att 2016 kommer att bli ett fantastiskt år, eller hur? Gott nytt år <3   _____________________________________________________________________________________________     Translation: My year  2015 has been alot of ups and downs. I met new people, finished school, finally passed my mathematics degree. That part has surely been a journey. I tried different jobs, kater on I went back to Sales business. Mistakes has been made, but I also learned quite lot from them, "hopefully". I moved on, and healed some wounds. I also learned my true friends, and people that I miss. Yes this year has been all about guidance, probably that kind of guidance that will make year 2016 fantastic, right ? Happy new year <3