Hur lär sig invandrare svenska?

SFI är egentligen ingen formell skolform längre utan ingår i komvux MEN det funkar ungefär som förut: det finns 4 nivåer A, B, C, D och det motsvarar svenskutbildning upp till åk 6. A läser bara du som inte kan det svenska alfabetet/du som inte har så stora erfarenheter av skrivet språk. En del börjar med att studera på B nivå och en del kan till och med börja på nivå C. Oavsett vilken bokstav du börjar på kan du läsa vidare upp till D och sen gå vidare. Var du börjar beror på studievana och tidigare studienivå i tex ditt hemland. Studieväg 1 är för de med liten eller ingen studiebakgrund och studieväg 2 för de med lite mer erfarenhet. Studieväg 3 är för akademiker.  Tyvärr finns det idag många lokala skillnader på SFI beroende på var du bor. Förutom lärares bedömning krävs oftast att du gör "sfi-prov" som är ett nationellt prov. De nationella proven finns på alla nivåer utom A.  Klarar du en grammatikfråga på B-nivå utan att googla?Vad är ett tidsadverbial och var i meningen ska det placeras? (Säg till om du klarar det för då måste jaghitta ett sätt att belöna dig istället för betyg👍🏻)