Bound to falling in love

Har ingen plan med denna texten. Inget syfte, inget mål. Ville bara skriva. Fick feeling. Ibland finns det inget greater purpose. Sometimes you just gotta do what comes naturally. Det som känns bra just i stunden. Är inte vi människor ganska dåliga på det?  Vi måste alltid ha en plan, ett mål.  I livet, i karriären, i relationer. Sure, I get it, vi mår bra av att ha mål. Vi mår bra av framtidsplaner, av att känna att vi är på väg någonstans. Vi gillar att ha ett syfte på denna planet.  Men ibland, bara ibland, tror jag vi mår bättre av att bara leva i nuet. Att fånga stunden vi är i, utan en tanke på det som varit eller det som kommer.  För sanningen är ju att ingen av oss vet vad vi egentligen gör här. Vad är syftet? Vad händer när vi fått allt vi önskat, när vi nått alla mål.  Vad händer sen?  En fråga jag aldrig tror vi får svar på.  Så vi får nog sluta söka efter svaret och bara leva lite.  Because the thing is, you never know which day will be your last.