Vänner som visar sitt sanna jag.

Vänner som visar sitt sanna jag är oftast dom vännerna som man haft sig nära.Dom vännerna man hänger / pratar med nästan dagligen även dom har ett sant jag.Oftast så har dom det jaget som man inte trodde om dom. Det jaget som visar: 1. Att dom slutar höra av sig när dom ska göra något, 2. Man planerar något så blir det inte av, 3. Dom har ursäkter till allt, 4. Mycket snack och liten verkstad. 5. Dom spelar teater. - " I vårt förmedvetna finns allt det som en gång funnits i vårt medvetna men som just nu inte finns i minnet. Det som finns i vårt förmedvetna kan däremot lätt plockas upp i vårt medvetna.I vårt omedvetna finns element från spädbarnsåldern eller sådant som funnits i vårt medvetna men som har trängts undan av olika skäl, exempelvis aggressioner och sexualitet. Det omedvetna kan dock ta plats i vårt medvetna genom exempelvis drömmar eller vid olyckor. "  / Freud Man har alltid ett val och man gör alltid ett val, du gör ett val varje dag utan att du är medveten om det. Du är alltid medveten.Exempel:Om någon har pistol och ska skjuta dig, du väljer själv om du ska skrika eller vara tyst, om du ska gråta eller inte.Du väljer själv i vardagen vad du ska göra, hur du ska göra saker och hur du ska göra saker,men det är inte alltid man tänker ett steg före, oftast när man tänker ett steg före så gör man det för att tänka längre och för att inte skapa problem, inte dra lögner / vita lögner, såra någon eller att göra någon besviken. Min bedömning är att håller man på sådär så kommer det inte funka i längden, man blir ovänner, man tar åt sig av olika saker, man tycker olika fast man en gång i tiden tänkte likadant och det man en gång hade gemensamt kanske slutar med att man inte har mycket gemensamt. Genom lögner, olika ursäkter och det egotrippade jaget så kommer bråk ofta att uppstå, för att förhindra det så tänker jag att man alltid ska tänka sig för och tänka ett steg längre, vad som är bäst för var och en, att man håller sig till sanningen, att man berättar vad den känner, vad man känner för att göra, om man orkar eller inte, att man hör av sig och meddelar och inte bara skiter i det och gör den andra besviken.