Mr. Marketing Automation

Jag minns hur det var att arbeta med marknadsföring innan digitaliseringen tog över. I slutet av 90-talet, när jag började som reklamare, hade förvisso datorer och internet blivit bekanta för de flesta hem. Men man hade ännu inte upptäckt de stora vinster som kunde göras om man utnyttjade tekniken på rätt sätt. Det gör man idag! Nästan alla marknadstekniker har amerikanska namn. Marketing automation är en av de vanligaste och absolut mest effektiva redskap som finns.Så, vad är marketing automation?Man kan säga att marketing automation handlar om automatiserade flöden av reklam. Automatiserade i den mening att de riktas mot precis rätt målgrupp för produkten eller tjänsten. De potentiella kunderna blir kontaktade via sin e-mail efter att ha lämnat sin adress. Alternativt har de fyllt i ett kontaktformulär på nätet i något sammanhang. Utskicken till kunden sker med jämna mellanrum och ämnar skapa ett ökat intresse för produkten/tjänsten i fråga.När bolaget som jag arbetade på skulle lära sig om marketing automation hyrde vi in ett digitaliserings-proffs från USA. Vi kallade honom för Mr. MA (Marketing Automation) och han var nog hos oss i närmare en månad, om jag minns rätt. Det var otroligt värdefullt att lära sig. Det var dessutom inte bara en utbildning i ett specifikt verktyg. Utan vi upplevde det också som en utbildning för en ny tid. En ny era av marknadsföring som då fortfarande var i startgroparna.Mr. MA klargjorde att marketing automation kan uppnås med hjälp av två viktiga steg i början av arbetet:1. Det allra viktigaste är att se till att ha bra system in-house. Användbara och, inte minst, korrekta data om kunderna är A och O för att marketing automation ska kunna leverera. Om uppgifterna är felaktiga kan reklamen riktas helt fel, och det vill man undvika.2. Nästa steg handlar om själva marketing automation-lösningen som man tar hjälp av. Hur den kategoriserar olika typer av kunder, och vilka regler som ska gälla för de olika kategorierna. Det är nödvändigt att lägga ner mycket tid på att ställa in och finjustera dessa delar redan innan arbetet drar igång.Ibland kan jag som sagt se tillbaka på hur marknadsföring gick till förr. Innan digitalisering, innan marketing automation, innan Mr. MA kom och kastade omkull allt vi kände till. Jag kan nog känna att jag saknar det ibland. Ni vet, ”papper och penna”-marknadsföringen. Men det är nog mest av nostalgiska själ. För let’s face it, utan marketing automation hade vi inte nått så stora framgångar under de senaste 10 åren.