KÄRNAN OCH ROSENTRÄDGÅRDEN

I Slottshagen ligger även Kärnan som är en medeltidsborg.Försvarstornet Kärnan är det enda som är kvar av Helsingborgs slott.Kärnan byggdes i början på 1300-talet och är 35 meter högt.Byggnaden var ett bostadstorn med 8 våningar. Rosenträdgården är en park vid Slottshagsparken.Den har en fin utsikt över Helsingborg och Öresund.I Rosenträdgården växer mycket träd och buskar.Det var en hel del rosenrabatter men tyvärr blommade inte rosorna så mycket när vi var där.XOXO