Nästan..

..klar med denna. Bågarna kvar och lite highlights!