Daniel 

Med Daniel i lurarna blir allt lättareDaniel är min pärla!