Årets viktigaste uppmaning

Godmorgon på er hjärtan! Idag är det lördagen den 8 September 2018. Jag tror att de flesta vet vad det innebär. En dag kvar till valet, valet som visar åt vilket håll det svenska folket drar. Om det är till vänster eller till höger är ännu oklart och dagens absolut största fråga kanske är, Vem ska jag rösta på? Vem ska Du rösta på?  Men det jag anser som viktigast, är inte att veta vilket parti du sympatiserar med mest. Vilket parti du tycker har bäst respektive sämst åsikter. Vad jag tycker är viktigast är att du som är 18 år fyllda och har rätten att rösta, gör det! Vi lever i ett land, ett land där vi är fria att ha en åsikt. Fria att välja vilket eller vilka parti vi sympatiserar mest med. Vi har chansen att vara med och påverka, chansen att låta Sverige bli så likt våra värderingar som möjligt. Vi har fått rätten att rösta, rätten att tycka till, på en mycket högre nivå än att bara önska. Vi har fått rätten att lägga en röst, att säga vad vi tycker och på sätt också vara med och påverka hur landet Sverige kommer att se ut. Vi har fått rättigheter som i andra länder bara är att drömma om. Rättigheter som gör oss, tillsammans, till de som bestämmer hur Sverige ska se ut.  I detta inlägg är jag totalt neutral. Jag utelämnar alla mina politiska åsikter och vill inte överhuvudtaget påverka er i ert val. Vad jag vill påverka är, er syn på rösträtten vi har Sverige. Jag vill få alla att förstå att denna rättighet är något vi verkligen borde ta vara på. Det är ingen plikt att ha en åsikt. Du kan antingen välja att rösta blankt, eller att inte rösta alls. Men väljer du att inte lägga din röst, då anser jag att du inte heller har rättighet att vara missnöjd över hur landet Sverige ser ut efter morgondagens val. Har du ingen åsikt borde du inte heller ha ett missnöje.  Och ännu en sak som är så fantastiskt i vårt land är att vi har rättighet att inte berätta för andra vilket parti vi tänker rösta på och sympatiserar med. Varje människa har sin rätt att välja precis vilket parti och person de vill. Om vi väljer Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna eller ett annat parti  är helt upp till var och en av oss. Det är helt okej att rösta på ett parti som någon annan skulle se som sitt absolut sista val. För det är du som individ som fått rättigheten till en röst, det är du som individ som fått rättigheten till din egen åsikt. Det är INGEN annan som bestämmer vad du får tycka och tänka. Och är det inte precis det som är så fantastiskt med Sverige? Att vi alla få lov att ha vår egna åsikt, vår egen bild och våra egna värderingar.  Under hela valåret har det hållits i debatter, kampanjer och intervjuer med samtliga partier. Detta för att vi alla ska ha en chans att bilda oss en så trovärdig bild som möjligt av varje parti står för. Därefter har vi alla haft chansen att välja vilket eller vilka parti vi håller med, eller inte håller med, i de frågor som är viktigast för oss. I Sverige är varje röst värd precis lika mycket, det spelar ingen roll om du är man eller kvinna, ung eller gammal, om du är från Sverige eller övriga världen. Det spelar ingen roll vilken hudfärg eller sexuell läggning du har, inte heller vilken religion du tillhör. Och det är det jag tycker är så fint med landet Sverige. Att varje röst räknas, att varje människa syns.  Och det är då jag kommer till min kanske viktigaste punkt i detta inlägg. I Sverige har vi rättigheten att säga att alla människor är lika mycket värda. Det finns inga högre makter som bestämmer att den ena eller den andra inte passar in och därmed har mindre rätt till inflytande. Nej. i Sverige är alla människor lika mycket värda och vi värnar om att ingen är mindre människa än någon annan. Därför vill jag be er att tydligt respektera varandras åsikter. Att respektera att någon annan inte tycker som dig i valfrågan. Att alla inte röstar på samma parti och håller dina värderingar högst. För om alla skulle rösta som dig, då skulle meningen med vår röstfrihet vara bortkastad. Och om vi alla dessutom skulle hitta ett parti som tycker precis som oss själva i var enda fråga, då tror jag att vi alla hade behövt starta varsitt. För ingen är den andra helt lik, och det är det som är så häftigt med mänskligheten. Att alla är vi formade och skapta på vårt eget vis, och alla är vi lika mycket värda trots det.  Så när valet är klart och det finns siffror på alla partiers valresultat ber jag er att respektera att bakom varje procent finns en människa. Det finns en röst, en röst som står för en människas åsikt. Och om vi vill bibehålla den rättighet till yttrandefrihet, politisk frihet och åsiktsfrihet som vi har i Sverige, är det viktigt att vi inte klandrar någon för deras val. Alla människor är lika mycket värda och har därmed samma rättighet till sin åsikt. Lik väl som varje parti har lika mycket rätt att få sin röst hörd som andra. Innan vi klandrar person eller parti kanske vi ska ta och fundera på vad vi egentligen står för. Om vi står för alla människors lika värde och rättigheter, kanske vi också ska vara försiktiga med att klandra vad individ och parti står för. Bakom varje parti finns det människor, människor med egna åsikter och egna värderingar. Vi måste komma ihåg att deras åsikter och värderingar väger lika tungt som våra.  Om vi ska rösta för alla människors lika värde,vilket jag hoppas att vi allihopa gör imorgon, då ska var och en av oss lägga vår röst, på precis det parti vi vill. Utan att bli klandrade, utan att bli granskade och utan att bli hånade. För varje människas röst väger lika tungt! ♥ KÄRLEK ♥