Är det dags att göra om vår arvsrätt?

Vi har vår arvsrätt för att lätt kunna reda ut hur ordningen samt vilka som är berättigad att ärva ska se ut.  Detta är dock en ständig källa till bekymmer och konflikter som kan skapa stora sår hos familjer och här är alltså frågan; behöver vi verkligen denna arvsrätt eller finns det andra alternativ? Svaret på frågan är att en arvsrätt definitivt behövs då den reglerar och ser till vilka som har rätt att – enligt lag – ärva och skulle man inte ha någon arvsrätt så skulle ju i stort sätt avrenda dödsfall kunna innebära att en potentiell konflikt blossar upp mellan olika intressenter av ärvet. Klart står alltså att denna arvsrätt behövs, men går den att ändra? Ja, här kan man istället uppmana svenska folket att i en allt högre grad börja skriva testamenten där man själv fördelar ut arvegodset och sitt kvarlåtenskap till de man tycker förtjänar det. Här kan man alltså skriva exakt vilka och vad dessa personer som ska ärva och då kommer man ju runt denna arvsrätt lite grann och detta är till exempel extra viktigt om man är sambo med en person. Testamente går före arvsrätt Just vid detta tillfälle kan nämligen vår arvsrätt vara väldigt orättvis och du kan som sambo plöstligt se dig överkörd av syskon till den validne och andra släktingar som står före i kön. Detta alltså trots att du har bott med den avlidne i hela ditt liv och där skillnaden mellan er och ett gift par enbart består i att ni saknar ringar på era fingrar. Här skulle ett skrivet testamente kunna göra skillnad och därför råder vi alltså de som lever i ett samboförhållande att skriva ett sådant. Det här är naturligtvis väldigt jobbigt – man talar ju ogärna om en framtida död – men är alltså absolut nödvändigt om man inte vill gifta sig och ändå vill se att sambon ärver det man har. Det kan ju nämligen vara så att ni som sambor levt helt ensamma, saknar barn, och där du inte har någon som helst kontakt med din släkt.  Du och din sambo lever alltså ett – från släkten – isolerat liv då det fruktansvärda inträffar och din sambo plötsligt avlider. Du tar för givet att du – som ändå levt hela ditt liv med denna person – ska få ärva men är det verkligen så? Det dyker nämligen upp några syskon till din sambo som vill ärva och enligt vår arvsrätt så har de också rätt till detta – trots att kontakten varit minimal genom åren. Här skulle alltså ett skrivet testamente kunna rädda situationen och detta är alltså rådet till de som lever i ett samboförhållande och inte har några planer på att gifta sig. Skriv detta testamente – hur jobbigt det än må vara – och se till att den andre får ta del av kvarlåtenskapen den dag någon av er avlider. Den arvsrätt vi har anser nämligen annorlunda och då döden – som alla vet – kan komma plötsligt så är det lika bra att vara förberedd.