Är ensam vårdnad bättre än gemensam?

Skilsmässor och separationer är ingen ovanlig företeelse i Sverige. Man brukar uppskatta att det varje år finns 50 000 barn vars föräldrar väljer att gå skilda vägar. Det handlar således om en ganska stor andel.  De flesta av dessa skilsmässor och separationer sker på ett så bra sätt som det bara är möjligt; föräldrarna delar upp bohaget, sköter sina ekonomiska åtaganden och kan även fortsatt ha en ömsesidigt respekt gentemot varandra. Något som också behövs då ett gift par även efter skilsmässan kommer att ha ett lika stort ansvar för sina barn; man kommer nämligen att ha delad vårdnad - något som sker per automatik.  Det innebär att man gemensamt fattar alla avgörande beslut kring barnets framtid och där man måste ha en kommunikation som fungerar - detta gäller även mer vardagliga ting såsom hämtning, lämning och så vidare. Från statens sida så ser man alltid att delad vårdnad är det bästa från barnets perspektiv.  Men, naturligtvis så finns undantag. Det finns lägen då ensam vårdnad är en bättre lösning. Om exempelvis fadern är grov missbrukare, om det förekommer våld - fysisk och psykisk - i hemmet, om det förekommer grov kriminalitet eller misstanke om sexuellt utnyttjande så är detta skäl som motiverar en vårdnadstvist och där modern - utan tvekan - ska tilldelas ensam vårdnad. Däri ligger inga frågetecken och i just sådana frågor så brukar det också ske snabba beslut.  Ensam vårdnad av egoistiska skäl  Däremot finns det andra anledningar till varför man söker ensam vårdnad; anledningar som kanske saknar samma relevans som de skäl vi pekade på ovan. Om fadern tagit initiativet till skilsmässan då han träffat en ny kvinna, om fadern varit otrogen eller om det helt enkelt skurit sig mellan föräldrarna så kan det också driva på en process i form av en vårdnadstvist.  Dessa tvister är mer svårlösta. Frågan är om alla dessa saker verkligen motiverar ensam vårdnad eller om det snarare handlar om hämnd eller ren egoism? För barnens skull så bör man ta en funderare kring detta. Till syvende och sist så är det barnen som tar störst skada i samband med en vårdnadstvist.  Ensam vårdnad innebär inte att man utestängs  En viktig sak att tillägga är att ensam vårdnad inte innebär att man som, exempelvis pappa utestängs. Det är skillnad på vårdnad och umgänge; man har fortfarande rätt att träffa sina barn och umgås med dessa. Skillnaden är att det är mamman som beslutar om exempelvis skolgång, sjukvård och andra skyldigheter och rättigheter med barnens bästa i åtanke.