Så gör du om du hamnar i en vårdnadstvist

Vad är det som händer med vårt samhälle? Det blir allt fler vårdnadstvister, det rapporter Sveriges television. För mer än tio år sedan; 2007 var vårdnadstvisterna 3.247 stycken växte antalet till så många som 6.324 året 2016. Även om det är två år sedan den senaste statistiken, ser trenden ut så här. Det blir allt vanligare att föräldrarna tvistar om barnens vårdnad, boende och umgänge. Vi vet inte entydigt vad den ökade rättsliga efterspelet beror på, mer än att skilsmässorna fortfarande är alldeles för höga i Sverige. Det är för högt när vartannat sambo- och gifta par går skola vägar. Vad beror de många vårdnadstvisterna på? Finns det då barn med i den familjen, blir det lätt att föräldrarna inte är överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska se ut. En annan möjlig förklaring kan vara den att pappor vill ha större inflytande i sitt barns liv. De kanske inte vill vara en figur som poppar upp ur en låda för barnet och bara umgås någon gång per månad. Då kan det blir gnissel mellan föräldrarna om de inte kommer överens om hur det hela ska skötas. De flesta par klarar av skilsmässa utan bråk om barnen Samtidigt, måste vi alltid komma ihåg att oftast (inte alla gånger) men alltför många gånger beror tvisterna på att någon av föräldrarna har psykiska problem, har någon psykisk störning, är missbrukande, och på många andra sätt är olämpliga som föräldrar. De allra flesta vuxna, klarar nämligen av att ta hand om sina barn på allra bästa vis även efter en skilsmässa. Vi ska aldrig luras att tro att de vårdnadstvister beror på två helt normala vuxna som bråkar om barnen. Ofta finns det ett annat problem som ger upphov till vårdnadstvisten. I vissa fall är en vårdnadstvist enda utvägen Ibland är det enda rätta att det blir en vårdnadstvist om barn. Det är i de fall som någon i familjen utövar våld mot de andra. Har barnen en våldsam mamma eller pappa, eller om någon av dem är missbrukare, dricker för mycket, knarkar, eller har någon hemsk personlighetsstörning (som psykopatisk, narcissist och har empatistörningar) bör barnen inte behöva växa upp med en sådan förälder – och då spelar det ingen roll om den som har problem är mamman, eller pappan. Barn ska inte behöva växa upp med någon som är våldsam eller misshandlar barnen mentalt eller psykiskt. Läs mer här om hur du kan göra om det är så att du befinner dig mitt i ne vårdnadstvist.