Svårt få skyddat boende i Stockholm

Kvinnomisshandel är ett jätteproblem i Sverige, till och med större än ni antagligen tror. Och det allra mesta av våldet sker i hemmet. Varje år flyr mer än 4000 vuxna (långt över 99% av dessa är kvinnor) sina hem för att söka skyddat boende. Ett skyddat boende är en fristad för kvinnor som behöver någonstans att bo medan de reder ut sina liv och där får de hjälp att staka ut en ny framtid. Tanken med det skyddande boendet är att det ska vara tillfälligt, man ska bo där ungefär tre månader och sedan ska kommunen hjälpa till med att hitta en bostad där man kan börja om. Bostadsbristen drabbar utsatta kvinnor värst På de flesta orter i landet fungerar detta bra men i storstäderna, och framför allt i Stockholm, är det på grund av bostadsbristen väldigt svårt att hitta bostäder åt de utsatta kvinnorna. Följden blir att de stannar i de skyddade boendena, vilket i sin tur resulterar i att boendena blir fulla och inte kan erbjuda plats åt kvinnor som behöver fly hemmet. Detta är ett enormt problem, eftersom det inte spelar någon roll hur många skyddade boenden man bygger, de kommer ändå att fyllas upp ochkvinnor i nödsituationer kommer att bli utan plats. Att inte få någon plats akut innebär i värsta fall att man måste stanna i en hemsituation där man helatiden löper risk att bli slagen. Många som blir slagna har dessutom barn som måste bevittna misshandeln. Det krävs en lösning Att bli misshandlad och fly från en ohållbar hemsituation är en traumatisk upplevelse i sig. Enligt lag har kommunen skyldighet att erbjudaplats i skyddat boende men i praktiken är detta alltså inte alltid möjligt. Det måste till en lösning på detta problem. Som det är nu är det inte ovanligt attkvinnor tvingas lämna de skyddande boenden och flytta runt mellan hotell och vandrarhem, en lösning som är helt ohållbar i längden och som inte sällan leder till att kvinnor ger upp och flyttar hem igen. Rätten att bo kvar i sin stad Man ska inte tvingas lämna Stockholm för att man blir misshandlad. I väntan på en rättegång, och efter ett eventuellt fängelsestraff för mannen, måste en kvinna kunna känna sig trygg och säker i sin hemstad. Man måste ha möjlighet att bygga upp ett nytt liv på den plats där man arbetar och har sin familj och inte bli tvungen att flytta till en främmande ort för att fly från den som hotar en. Den enda lösningen torde vara att man öronmärker lägenheter åt kvinnor som utsatts för misshandel. Det är möjligt att detta måste ske med tidsbegränsning, men då måste långsiktigt stöd ges åt dessa kvinnor så att de hinner ordna en bostad på egen hand. Läs mer om skyddande boenden här.