Varför sker en misshandel?

Frågan i rubriken är något som många ställer sig. Man kan – utifrån sina egna tankar, värderingar och erfarenheter – ha svårt att motivera att man någon gång ska bli så arg att man fysiskt ger sig på en annan människa. Kort och gott; man ser att en misshandel i storts ett är oförlåtligt och man dömer en människa, dömd för detta, lite på förhand. Om detta kan vi säga följande: tänk om. Det man måste göra är att A: göra skillnad på en misshandel och en misshandel och B: se till orsaken. Gällande det första så finns det fyra skalor av en misshandel – ringa, misshandel, grov och synnerligen grov – och straffskalan sträcker sig från böter upp till tio års fängelse beroende på hur grovt brott som skett. Du kan alltså få höra att en person är dömd för misshandel och där denne i själva verket delat ut ett knytnävsslag på krogen. Likväl så kan denne person ha delat ut upprepade slag med ett tillhygge och skadat en annan människa svårt – om detta vet du intet och det dit vi komma. Kort sagt; hör du att någon är dömd för misshandel så bör du först och främst ta reda på vilken typ av sådan det rör sig om innna du drar förhastade slutsatser. Nummer två då – orsaken? Ja, hur kommer det sig att en misshandel sker? Här är orsakerna  väldigt varierande och det mesta beror på vilken impulskontroll man har. Att jämföra md hur det kan se ut på en fotbollsplan – utan vidare jämförelse – där du kan se att vissa spelare är iskalla och aldrig brusar upp medan andra i stort sett sparkar på allt som rör sig. Alkohol är en stor orsak Vi har olika längd på våra mentala stubiner och för en del så räcker det med att en bil står parkerad på ett felaktigt sätt för att det ska motivera en tillsägelse och vid argumentation: en misshandel. De flesta av oss har kontroll över vårt humör och kan styra impulserna som kommer – tyvärr så har andra problem med detta och där kan också en misshandel ske om man träffar en sådan person på fel plats, på fel dag och vid fel tillfälle. Märk väl här; det finns få saker som motiverar detta – vi försöker bara ge en förklaring till varför en misshandel kan äga rum. Den största anledningen har vi dock lämnat: alkohol. Det är ingen slump att de flesta slagsmål sker ute på krogen och där sprit finns inblandat. Alkohol och ett hett temperament är för många en direkt ödesdiger kombination; något som syns i våra svenska domstolar.