Fridaannette

Frida Reinikka. 19 år. Finland. Jusr nu bor och studerara jag i Sverige.