Jonas Sjöstedt gaddar sig

I vad tillsynes verkar vara ett PR-stunt har Jonas Sjöstedt skaffat sig en tatuering med texten "Fatta!". Jonas Sjöstedt verkar då ligga på samma mentala nivå som en fjortonåring som tror att om man bara skriker någonting tillräckligt högt så kommer det att bli så. Jonas Sjöstedt är säkert väldigt nöjd med sitt ställningstagande och kommer att få beröm bland de likasinnade som finns i hans omgivning. Jonas Sjöstedt och hans vänner kommer att skrocka instämmande om hur viktigt det är att ta ställning och hur bra han [Jonas Sjöstedt] är som är en sådan förebild och vågar visa sitt ställningstagande öppet. Jonas Sjöstedt hoppas sannolikt att han agerande kan väcka journalisterna på kvällstidningarna att starta en kampanj för att bilda opinion - och det värsta är att han antagligen har rätt.   Så det är väl jättebra om vi kan fälla fler våldtäktsmän - vad är problemet? Problemet är att man låter känslor styra för en komplex juridisk fråga. Jag vågar påstå att det finns en närmast total konsensus i Sverige att sex mot någons vilja är någonting dåligt och bör därmed ses som ett brott. Att våldtäkt är något dåligt råder det således inga tvivel om. Så var i ligger komplexiteten i att fälla någon för våldtäkt? Om man nått en viss mognadsgrad så vet man att världen inte är svart och vit, och att någons sanning kan vara en annans osanning. I ett våldtäktsfall står ord mot ord, och man kan inte fälla någon utan bevis. Domstolen måste alltså göra en bedömning utifrån både målsägandes vittnesmål samt brottsoffrets om huruvida ett brott har begåtts. Fatta vill införa en samtyckeslag som konkret innebär att båda parter måste aktivt ha uttalat att de vill ha sex med den andre. Detta löser dock fortfarande inte den grundläggande problematiken som man dras med i dag - ord står mot ord. Komplexa juridiska frågor bör inte bestämmas utifrån folkopinion utan istället av experter inom området som låter sina beslut fattas kring saklighet och inte känslomässiga opinionsdrev.   Nej du Jonas Sjöstedt, någon större tänkare är du inte, men du verkar vara av rätt material för att bli medias kelgris. Tatueringen lär resultera i ett antal ryggdunk så det kanske var värt det, vad vet jag?   Peace