Maskulint initiativ. - hjärtefrågor och ideologi

    Eftersom att (Fb)gruppen växer som en löpeld så tänkte jag att det var dags att bemöta M! på ett seriöst vis. Åtminstone till den grad som jag psykiskt klarar av.   Feminism – kvinnans politiska, ekonomiska och sociala likställighet med mannen. Feminism bygger på två beståndsdelar. Erkännandet av att kvinnan i dagens samhälle inte är jämställd mannen. Att en vill förändra det förhållandet så att kvinnor och män är jämställda. Del 1 – Den ideologiska inkompetensen bakom M!.   Feministiskt initiativ är oundvikligt att nämna i sammanhanget eftersom namnet Maskulint initiativ(M!) uppenbarligen är en retorisk stöld från feministiskt initiativ(F!). M! är vad man kallar en icke-rörelse. Feministiskt Initiativ heter INTE ”Feminint Initiativ”, de heter Feministiskt Initiativ eftersom det bygger på ideologin feminism. Feminism är en teori, ideologi och politisk rörelse som skapades för att kvinnor i vårt samhälle systematiskt blivit och blir exkluderade, förtryckta, diskriminerade och trakasserade sedan så långt våra historieböcker kan tala om för oss. Om ni hade ”vänt på det” hade ni kallat er ”Maskulinistiskt Initiativ” och byggt på en ideologi av maskulinism, men det finns ingen sådan rörelse.   Varför? Det finns inte någon strukturell social, politisk, ekonomiskt och kulturell diskriminering av män. Det är inte män som får mindre lön för samma arbete, det är inte män som inte hade rösträtt förrän så sent som 1920-tal i Sverige, det är inte män som lider av sexuell objektifiering och det är inte män som blir systematiskt utsatta för sexuella och våldsbetingade övergrepp av det motsatta könet. Alltså, det har inte behövts av uppenbara skäl.     Del 2 – Politik och hjärtefrågor.     Efter en genomgående analys av M!, vilket visserligen gick väldigt snabbt pga den minimala info om partiet, så har jag förstått följande. Ni är emot faktumet att män har sämre villkor angående omsorg och vård av barn. Ni anser att män borde ha lika bra förutsättningar som kvinnor gällande adoption. Perfekt! Det tycker feminismen också. Och vet ni varför? Därför att resonemanget av att kvinnor skulle vara bättre lämpade som föräldrar(vårdande, mjuka, omhändertagande), och att män skulle vara mindre lämpade pga brist av dessa egenskaper och att män istället skulle vara våldsbejakande, macho och kalla människor är något som feminismen i högsta grad vill bekämpa. Feminismen tycker att de egenskaper som tilldelas till män och kvinnor är stora hinder för män och kvinnor eftersom att det hindrar människor från att utveckla sina individuella egenskaper.   Kvotering. M! motsätter sig att form av kvotering eftersom de anser att de som är bäst lämpade ska tilldelas platsen. Feminism välkomnar till viss del kvotering eftersom att det främjar faktumet att den som är bäst lämpad kan få möjlighet till platsen. Alltså, kvotering existerar pga en orsak. – Vårt samhälle är inte jämställt och det vill man förändra. Det finns minoritetsgrupper som har sämre möjligheter. Det är inte relativt, det är ett faktum. Det är då fem grupper man talar om, - kön, hudfärg, etnicitet, funktionsnedsättning eller samhällsklass.   HUR går detta till? VAD betyder kvotering?   Måttfull kvotering - vilket är den typen av kvotering vi talar om.   Innebär att man när två sökande har exakt samma meriter, väljer den sökande som tillhör den underrepresenterade gruppen i hopp om att uppnå en jämnt fördelad arbetsplats.   Det är vanligt hos anti-feminister att man talar om kvotering och framställer det på ett sådant sätt att det skulle betyda följande: Det finns två sökande, där den ena har kompetens och den andra inte har det och att man trots det väljer den personen som saknar kompetens pga kvotering. Det är olagligt i Sverige så det kan vi ju släppa nu. Eller hur?   Del tre – Motsägelser och dubbelmoral.     Det är vanligt antifeminister att man hänvisar till individen och inte enheten för att bevisa poänger. Det kan till exempel röra sig om att en hänvisar till en enskild kvinna och hennes förutsättningar för att  bevisa att kvinnor överlag minsann visst är jämställda och har det så bra så. Detta är givetvis en jargong som M! har omfamnat. Det beror ibland på oförmågan att analysera och se mönster och strukturer.   ”Vi är trötta på att vi män målas ut som våldsbejakande, sexuella svin i media”.   Ok. Män som individer är inte våldsamma, sexuella svin och den som påstår det får stå för det.   Fallet är däremot följande: Det finns en patriarkal struktur i vårt samhälle, där män i gruppen associeras med vissa egenskaper och kvinnor med andra egenskaper. Detta beror både på sanning och osanning.   Sanning är att det är män som grupp som förtrycker kvinnor som grupp världen om. Osanning är att män som individer per automatik förtrycker kvinnor som individer. Det är INTE en majoritet av män som förtrycker kvinnor. Nu är det heller inte så att media eller privatpersoner överlag påstår att detta är fallet, utan snarare obildade människor som tolkar det på så vis.    Det finns en struktur av systematiskt kvinnoförtryck i samhället som utövas av män. Att förneka detta är mycket obehagligt och dessutom väldigt enkelt att motbevisa.   Det finns inget systematiskt förtryck av män. Så vad är egentligen ideologin hos M! som i sin underton arbetar för mäns rättigheter?   Det är tidigt att göra en verklig analys av partiet och de fyra partiskaparna. Jag väntar nyfiket och otålig på när bakgrunden släpps. Jag tillsammans med andra människor som klarar av att läsa mellan raderna vet mycket väl hur politikens ideologi ser ut.