Rasism mot vita och vithetsnormen

En anledning till att människor talar om "omvänd rasism" eller rasism mot vita är den faktiska bristen på kunskap inom området rasism. Vad som definierar rasism och vad som istället är fördomar eller diskriminering.    Rasism är strukturell, det betyder att det finns en struktur av människor som diskriminerar andra människor. Det sker inte på individnivå där en person diskriminerar en annan. Det finns en historisk bakgrund och en samhällsstruktur där vita människor haft och har en överlägsen samhällsposition gentemot svarta.   Man måste kunna se att svarta och rasifierade idag lever i en socioekonomisk situation som är sämre än den socioekonomiska situation som vita lever i. Detta kan en se exempelvis genom amerikansk statistik om kriminalitet och fattigdom där en större av de fängslade är svarta eller rasifierade. Inte på en plats och inte av slump utan överallt. Det är alltså en struktur av detta exemplet. Såvida en inte argumenterar för att detta beror på att vita människor är bättre än svarta genetiskt(vilket är ren rasism) så måste man förstå att det finns en anledning och att den anledningen är strukturell rasism i samhället. Svarta missgynnas och ges inte samma möjligheter i livet, vita har privilegier som svarta saknar. Attityden gentemot vita är annorlunda och det har gått så långt att vi säger att vi har en norm vilket är vithetsnormen - den vita människan är normen i samhället.    Vithetsnormen syns överallt och är ett bevis på hur svarta förtrycks, exkluderas och missgynnas genom att placeras i en kategori av att vara annorlunda och icke-normativa. Vithetsnormen och den strukturella diskrimineringen av svarta och rasifierade ger sig uttryck överallt men bland annat inom media där vita ansikten syns betydligt oftare än svarta och i styrelser och ledningar där ledande positioner har en vit hudfärg i större utsträckning än svart. Även detta sker överallt och är en struktur av händelser.    Ska man då tala om rasism mot vita så kan man enkelt säga att det inte existerar för att det finns ingen struktur. Du kan inte ge exempel där den svarta är strukturellt överlägsen den vita i egenskap av hudfärg. Det är inte vita som missgynnas eller saknar privilegier som svarta har, överallt i världen. Det finns inte. Det sker på individnivå - en eller flera enskilda individer tycker illa om en vit människa och väljer att diskriminera och då kallar man det just det, diskriminering. Fördomar grundade på stereotyper, men det är inte rasism. Och även detta förekommer sällan och är INTE ett samhällsfenomen eftersom att det överallt i världen och genom hela historien varit positivt med vit hudfärg.    Sen vill jag också tillägga att när en pratar om rasism mot vita så handlar det snarare om att vita människors privilegier fråntas än rättigheter. Det vill säga, gnäll. Löjligt gnäll.